Održan sastanak koordinacije načelnika upravnih okruga

Sastanak koordinacije načelnika upravnih okruga održan je u petak 31. maja 2019. godine u Valjevu.

Na sastanku kom su prisutvovali načelnici upravnih okruga razmatrala se problematika u pripremi Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije, projekat „Ažuriranja adresnog registra“ kao i razmatranje aktuelnih pitanja upravnih okruga.