Бач

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Документација Јавних набавки

Информатор о раду

Информације од јавног значаја

Примери образаца за подношење захтева и жалби

Поставите питање

Поставите питање Начелнику ЈБУО

Линкови

Влада Републике Србије

Народна скупштина
Републике Србије

Бач, некада славни град, по коме је читава ова велика плодна равница између Дунава и Тисе добила име Бачка.

 

Налази се на западу Војводине, у југо-западној Бачкој на левој обали Дунава, где се граничи са Хрватском.

 

На површини од око 370 км2 живи око 16 500 становника од којих по националности има највише Срба, па Словака, Мађара, Хрвата и других националних мањина.

Осим самог места Бач, по коме се некада називала Бачко-Бодрошка жупанија, постоји још шест насељених места: Селенча, Лабудњача, Жива, Вајска, Бођани, Плавна и Бачко Ново Село.

 

Најзначајнији привредни потенцијали су 43 километра тока реке Дунав, 24.000 хектара шума, 24.000 хектара пољопривредног земљишта, природно језеро Провала у Вајској, мрежа канала Дунав-Тиса-Дунав и развој ловног и риболовног (Јегричка, Мостонга, река Криваја и језеро Провала) и културног туризма (тврђава Бач и манастир Бођани).

Носиоци привредног развоја су: ДП „Лабудњача„, шећерана „Југозападна Бачка„, „Слован Прогрес“ и ОД „Браћа Молнар“ из Селенче.
Од заштићених природних добара имамо стабло шимшира (Буxус семпервиренс) – природни споменик, редак примерак биљног света.

 

Од заштићених споменика културе имамо у Бачу: тврђаву – просторно културно-историјску целину, Фрањевачки самостан, капелу Светог Антуна пустињака, Римокатоличку цркву Св. Павла и самостан часних сестара Наше Госпе и турски хамам, а крај Бођана манастир Бођани са црквом Ваведења.

 

Скупштина општине Бач има статус придруженог члана унутар Еврорегије „Дунав-Драва-Сава„. Постоји такође сарадња са грчким градом Комотиниом.

Од манифестација сваке године националнне заједнице Срби, Словаци, Хрвати, Роми одржавају фестивале везане за културу и своје обичаје.