Бач

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Документација Јавних набавки

Информатор о раду

Информације од јавног значаја

Примери образаца за подношење захтева и жалби

Поставите питање

Поставите питање Начелнику ЈБУО

Линкови

Влада Републике Србије

Народна скупштина
Републике Србије

Бач, некада славни град, по коме је читава ова велика плодна равница између Дунава и Тисе добила име Бачка.

Налази се на западу Војводине, у југо-западној Бачкој на левој обали Дунава, где се граничи са Хрватском.

На површини од око 365 км2 живи око 14.000 становника. Богатство ове општине је мултикултуралност и мултиетничност која произилази из чињенице да у општини Бач живи 20 различитих нација, од којих су најбројнији: Срби, Словаци, Мађари, Хрвати и остали.

Осим самог места Бач, које је седиште општине, постоји још пет насељених места: Селенча, Лабудњача, Жива, Вајска, Бођани, Плавна и Бачко Ново Село.

Најзначајнији привредни потенцијали општине су: 43 километра тока реке Дунав, 5000 хектара шума, 24.000 хектара пољопривредног земљишта, језеро Провала у Вајској, мрежа канала Дунав-Тиса-Дунав, ловишта, културно наслеђе (тврђава Бач, Фрањевачки самостан, манастир Бођани, турско купатило и др.).

Носиоци привредног развоја општине су: „Слован Прогрес“ Селенча, „Здраво органик“, „Тектона доо“ Бач, „Agro energy“ Бач, земљорадничке и воћарско повртарске задруге, преко двадесет металара и др.

Од заштићених споменика културе у Бачу се налази: средњевековна тврђава из 14 века, Фрањевачки самостан из 12 века, капелу Светог Антуна пустињака из 15 века, Римокатоличку цркву Св. Павла и самостан часних сестара Наше Госпе из 17 века и турски хамам из 15 века, а у насељу Бођани се налази истоимени средњевековни православни манастир.

Општина Бач има развијену регионалну и међународну сарадњу са бројним градовима и општинама: Влист (Холандија), Бачборшод и Јанош Халма (Мађарска), Ердут, Даљ и Вуковар (Хрватска), Нови Град (Босна и Херцеговина), Сеница (Словачка) и др.

Најзанчајније манифестације које се у току године одржавају у општини Бач су: Дани европске Баштине, Бачки котлић, Босоноги на песку и бројни спортски турнири и манифестације.