Бач - Инвестиције

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Документација Јавних набавки

Информатор о раду

Информације од јавног значаја

Примери образаца за подношење захтева и жалби

Поставите питање

Поставите питање Начелнику ЈБУО

Линкови

Влада Републике Србије

Народна скупштина
Републике Србије

Индустријска зона – "радна зона Бач" налази се у Бачу на рскрсници магистралног пута М18 и регионалног пута Р102 који повезују Сомбор, Нови Сад и Бачку Паланку. Површина коју обухвата индустријска зона износи 12 ха, а тренутно расположива површина износи око 5 ха. Индустријска зона је комплетно инфраструктурно опремљена (канализација, водовод, струја, унутражње саобраћајнице), а започета је и изградња локалне дистрибутивне мреже гаса чиме ће бити обухваћене и парцеле у зони. Према Одлуци локалне самоуправе у Бачу парцеле у индустријској зони се могу купити по цени од 500 рсд/м2 ради изградње производно пословних објеката. Допринос за уређење грађевинског земљишта необрачунава се за производне и складишне објект. За све парцеле унутар зоне урађен је Урбанистички пројекат парцелације, тако да постоји планска и документациона основа за изградњу и отварање нових погона на тим локацијама. У индустријској зони постоји могућност спајања више мањих парцела у веће, у зависности од потребе инвеститора. Општина Бач је започела са реализацијом изградње вишенаменске производне хале у индустријској зони коју ће заинтересовани инвеститори моћи узети у вишегодишњи закуп.

Шумарство и дрвна грађа: Општина Бач је једна од најпошумљенијих општина у Војводини. На територији општине шуме и шумско земљиште обухватају површину од 5.076,49 ха. Шуме имају пре свега привредну улогу јер постоји могућност експлоатације дрвета за потребе дрвне индустрије и индустрије намештаја. Пример развоја дрвне индустрије у општини Бач је новоотворени погон компаније "Тектона" која производи дрвене палете и дрвену амбалажу и чији је највећи део производног асортимана намењен извозу.

  • У току је реализација неколико значајних инфраструктурних пројеката: реконструкција водоводне и канализационе мереже у Селенчи, Вајској, Бођанима, Плавни и Бачком Новом Селу.
  • У току су припреме на реализацији пројекта реконструкције локалног пута Л2 Бођани – Берава, као и реконструкција атарских путева и отресишта.