Бач - Контакт

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Документација Јавних набавки

Информатор о раду

Информације од јавног значаја

Примери образаца за подношење захтева и жалби

Поставите питање

Поставите питање Начелнику ЈБУО

Линкови

Влада Републике Србије

Народна скупштина
Републике Србије

www.bac.rs

 

ОПШТИНА БАЧ
Трг Др Зорана Ђинђића 2
21420 Бач
Телефон: 021/770-075 - централа
fax: 021/770-330
e-mail: info@bac.rs
 
КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Председник општине : Драган Сташевић
Телефон: 02/770-170
e-mail: predsednik@bac.rs

Заменик председника општине : Зденко Колар
Телефон: 021/770-075 локал 124
e-mail: zdenko.kolar@bac.rs
 
КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
Председник скупштине : Борислав Антонић
Телефон: 021/770-310
e-mail: skupstina@bac.rs

Секретар скупштине: Тања Мијић
Телефон: 021/770-075 локал 120
e-mail: skupstinska.sluzba@bac.rs

 

ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ

ЈКП „ТВРЂАВА“ БАЧ
Директор: Оливера Ракоција
Адреса: Маршала Тита бр. 73, 21420 Бач
Телефон: +381 21 770 470
Ε-mail: jkptvrdjava@open.telekom.rs
Сајт:  www.jkptvrdjava.bac.rs

УСТАНОВА ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ "БАЧКА ТВРЂАВА" БАЧ
Директор:  Марко Стојић
Адреса:  Вука Караџића бб, 21420 Бач
Телефон: +381 21 770-445
Сајт:  www.sportskahala.bac.rs
Ε-mail: sportskahalabac@abakusbp.net

УСТАНОВА „ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ БАЧ“
Директор: Светлана Продановић
Адреса:  Трг др Зорана Ђинђића бр. 2, 21420 Бач
Телефон: +381 21 770-251
Ε-mail: czsr_bac@open.telekom.rs
Ε-mail: czsr_bac@neobee.net

„ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ БАЧ“
Директор: Бранка Мандић
Адреса: Трг др Зорана Ђинђића бр. 4, 21420 Бач
Телефон: +381 21 772-222
Ε-mail: turizambac@gmail.com
Сајт:  www.turizam.bac.rs

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ВУК КАРАЏИЋ“ БАЧ
Директор: Мирослава Паравина
Адреса: Трг др Зорана Ђинђића бр. 4, 21420 Бач
Телефон: +381 21 770-777
Ε-mail:  bibliotekabac@gmail.com

ДОМ ЗДРАВЉА БАЧ
Директор: др Жељко Меселџија
Адреса:  Бачка бр. 2, 21420 Бач
Телефон: +381 021 770-037
Ε-mail: dzbac@abakusbp.net
Сајт:  www.dz.bac.rs