Бач - Образовање

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Документација Јавних набавки

Информатор о раду

Информације од јавног значаја

Примери образаца за подношење захтева и жалби

Поставите питање

Поставите питање Начелнику ЈБУО

Линкови

Влада Републике Србије

Народна скупштина
Републике Србије

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

 • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА Колибри, Бач (Мали Бач, Вајска, Бођани, Селенча, Плавна и Бачко Ново Село).
 • Адреса: Школска бр.18; Тел. 021/771-770

 

ОСНОВНЕ И СРЕДЊА ШКОЛА

 • ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ основна школа, Бач;
 • ОШ „МОША ПИЈАДЕ“ основна школа, Бачко Ново Село;
  (интернет презентација)
 • ОШ „АЛЕКСА ШАНТИЋ“ основна школа, Вајска;
 • ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“ основна школа, Плавна;
 • ОШ „ЈАН КОЛАР“ основна школа, Селенча;
 • ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА средња школа, Бач.
  (интернет презентација)

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА – БАЧ

Школа је основана 1995. године. Подручје рада је ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ. Школа поседује око 23 hа земљишта, а очекује се да се ускоро додели још од 60 до 80hа државног земљишта, за шта је процедура у току. Школа поседује око 2 hа воћњака, разних воћних врста, мањи виноград, пластеник величине 400m2 и сопствену механизацију. У току је израда стакленика од 155m2 са грејањем на био масу. Практична настава се изводи на школској економији и у целости је стручно заступљена. Мањи део праксе обавља се у предузећима и задругама, са којима је закључен уговор.

 

Наставни језици: српски језик

 

Страни језици: енглески,немачки и руски језик

 

Школе у иностранству са којима сарађује: Оксенвад-Краљевина Норвешка и Коњиц-БИХ, Нови Град-БИХ.

 

Програми и пројекти у току:

 • Израда стакленика од 155 m2, са грејањем на био масу и пројекат о сарадњи са Школом из Норвешке о узајамној посети наставника и ученика;
 • Посета ученика и наставника из Новог Града нашој школи;
 • Едукације пољопривредних произвођача кроз пројекат Курс центар, по угледу на школу из Норвешке, у сарадњи са задругама.
 • У сарадњи са Центром за социјални рад реализује се пројекат под називом Узгајање цвећа за јавне површине и јавне установе, којим ће бити упослено пет телесно инвалидних лица, а активности ће се одвијати на школској економији.

КОНТАКТ:

ОБРАЗОВАЊЕ У БРОЈКАМА

град/општина Пол Укупан број Без школске спреме 1-3 разреда основне школе 4-7 разреда основне школе Основно о. Средње о. Више о. Високо о.
Бач M 6566 262 148 1259 1836 2645 186 164
Ж 6981 729 278 1753 2014 1882 169 112
С 13547 991 426 3012 3850 4527 355 276

Редовне основне и средње школе, 2006/2007. – крај школске године.

град/
општина
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
Укупно Одељења Ученици Укупно Одељења Ученици
Свега Завршили школу Свега Завршили школу
Бач 6 74 1365 159 1 7 120 38

Специјалне школе и школе за одрасле, 2006/2007. – крај школске године.

град/
општина
СПЕЦИЈАЛНЕ ШКОЛЕ
Укупно Одељења Ученици
Свега Завршили школу
Бач 3 5 29 -

Установе за децу предшколског узраста 2007/2008 школске године

Град/општина Установе,укупно Деца корисници Према дужини дневног боравка Деца која бораве бесплатно
до 5 ч. 9-11 ч. преко 11 ч.
Бач 7 261 165 96 - 165
Вртићи 7 261 165 96 - 165