Бач - Образовање

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Документација Јавних набавки

Информатор о раду

Информације од јавног значаја

Примери образаца за подношење захтева и жалби

Поставите питање

Поставите питање Начелнику ЈБУО

Линкови

Влада Републике Србије

Народна скупштина
Републике Србије

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

 • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА Колибри, Бач (Мали Бач, Вајска, Бођани, Селенча, Плавна и Бачко Ново Село).
 • Адреса: Школска бр.1; Тел. 021/771-770

 

ОСНОВНЕ И СРЕДЊА ШКОЛА

 • ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ основна школа, Бач;
 • ОШ „МОША ПИЈАДЕ“ основна школа, Бачко Ново Село;
  (интернет презентација)
 • ОШ „АЛЕКСА ШАНТИЋ“ основна школа, Вајска;
 • ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“ основна школа, Плавна;
 • ОШ „ЈАН КОЛАР“ основна школа, Селенча;
 • ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА средња школа, Бач.
  (интернет презентација)

 

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА – БАЧ

Школа је основана 1995. године. Подручје рада је ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ. Школа поседује око 23 hа земљишта, а очекује се да се ускоро додели још од 60 до 80hа државног земљишта, за шта је процедура у току. Школа поседује око 2 hа воћњака, разних воћних врста, мањи виноград, пластеник величине 400m2 и сопствену механизацију. У току је израда стакленика од 155m2 са грејањем на био масу. Практична настава се изводи на школској економији и у целости је стручно заступљена. Мањи део праксе обавља се у предузећима и задругама, са којима је закључен уговор.

 Наставни језици: српски језик

 Страни језици: енглески,немачки и руски језик

 Школе у иностранству са којима сарађује: Оксенвад-Краљевина Норвешка и Коњиц-БИХ, Нови Град-БИХ.

 Програми и пројекти у току:

 • Израда стакленика од 155 m2, са грејањем на био масу и пројекат о сарадњи са Школом из Норвешке о узајамној посети наставника и ученика;
 • Посета ученика и наставника из Новог Града нашој школи;
 • Едукације пољопривредних произвођача кроз пројекат Курс центар, по угледу на школу из Норвешке, у сарадњи са задругама.
 • У сарадњи са Центром за социјални рад реализује се пројекат под називом Узгајање цвећа за јавне површине и јавне установе, којим ће бити упослено пет телесно инвалидних лица, а активности ће се одвијати на школској економији.

КОНТАКТ:

 

Табеларни приказ ученика основних школа на крају школске 2016/2017. године

 

 

ОШ ”Вук Караџић” Бач

ОШ ”Алекса Шантић” Вајска

ОШ ”И.Л.Рибар” Плавна

ОШ ”Јан Колар” Селенча

ОШ ”Моша Пијаде” Бачко Ново Село

I     разред

56

45

9

27

4

II    разред

49

27

7

20

6

III   разред

35

34

7

27

7

IV   разред

41

33

12

25

5

V    разред

46

36

12

25

5

VI   разред

49

50

16

34

6

VII  разред

48

38

13

36

9

VIII разред

43

38

9

27

3

 

 

Табеларни приказ деце у ПУ”Колибри” Бачна крају школске 2016/2017. године

 

Општина Бач

Укупно установа

Деца корисници

Према дужини дневног боравка

Број деце која бораве бесплатно

ПУ”Колибри” Бач

7

320

178

41