Бач - Привреда

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Документација Јавних набавки

Информатор о раду

Информације од јавног значаја

Примери образаца за подношење захтева и жалби

Поставите питање

Поставите питање Начелнику ЈБУО

Линкови

Влада Републике Србије

Народна скупштина
Републике Србије

На територији општине Бач послује укупно 336 предузећа, установа и друга правна лица. Од значајнијих предузећа и области пољопривреде и прехране истиче се: Агробачка, Бачеj.

Из области грађевинарства, занатства и услуга: Арма, Елвод, Комерц транс Бач, МПТ електрик.

У области саобраћаја можемо споменути Бач превоз.

Из области трговине: Ферит Бач.

 

Предузећа, установе и друга правна лица према области делатности, 30.06.2009. године

округ/општина Индус.
и рударство
Пољопривреда и рибарство Шумарство Грађевин. Саоб.
и везе
Трговина
Јужнобачки округ 748 319 9 275 146 1698
Бач 16 15 2 4 5 20
Укупно Угости.
и туризам
Занатство
и услуге
Стамбено-комуналне делатности Финансијске
и др. услуге
Образов. и култура Здравство и социјална заштита Друштвено политичке организа-ције
21286 162 62 32 695 2344 174 4932
336 1 2 1 11 63 5 97

Пољопривреда је основна делатност, а поред ове гране привреде развијене су и агроиндустрија, индустријска производња, грађевинарство, трговина и угоститељство. Пољопривредна производња одвија се на површини од 14.000 hа на приватном сектору, око 10.000 hа у друштвеном сектору, а поред тога располаже се са 5.000 hа под шумом.

Ратарство је основна грана пољопривреде, а њен основни циљ је да се уз интензивно коришћење обрадивог земљишта произведу што већи приноси квалитетних производа. Традиционално су заступљене културе кукуруза, пшенице, шећерне репе, сунцокрета, јечма и соје. Последњих година значајно је проширена производња соје јер је средина изузетно погодна за узгој ове културе.

 

Пољопривредна површина према начину коришћења, 2007.

град/
општина
Укупно Оранице и баште Воћњаци Виногради Ливаде Пашњаци
Јужнобачки
округ
541480 509403 4148 3569 9337 15023
Бач 40435 35946 133 92 1765 2499