Бач - Привреда

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Документација Јавних набавки

Информатор о раду

Информације од јавног значаја

Примери образаца за подношење захтева и жалби

Поставите питање

Поставите питање Начелнику ЈБУО

Линкови

Влада Републике Србије

Народна скупштина
Републике Србије

На територији општине Бач послује 380 предузећа (предузетници и привредна друштва), 3 јавне установе и 10 пољопривредних задруга. Од значајнијих предузећа и области пољопривреде и прехране истиче се: "Здраво органик" Селенча, "Агропродукт" Бачко Ново Село, "Лабудњача" Вајска, фарма у оквиру компаније "Перутнина Птуј" и др.

Из области грађевинарства, занатства и услуга: Арма, Електрик доо, Слован-прогрес, Ферит Бач и др. .

У области дрвопрерађивачке индустрије: Тектона доо, Бач и бројне мање пилане.

Из области енергетике: Енергрин Бођани, Агро енерџи Бач.

Пољопривреда је основна делатност, а поред ове гране привреде развијене су и агроиндустрија, индустријска производња, грађевинарство, трговина и угоститељство. Пољопривредна производња одвија се на површини од 14.000 hа на приватном сектору, око 10.000 hа у друштвеном сектору, а поред тога располаже се са 5.000 hа под шумом.

Ратарство је основна грана пољопривреде, а њен основни циљ је да се уз интензивно коришћење обрадивог земљишта произведу што већи приноси квалитетних производа. Традиционално су заступљене културе кукуруза, пшенице, шећерне репе, сунцокрета, јечма и соје. Последњих година значајно је проширена производња соје јер је средина изузетно погодна за узгој ове културе. Такође, све већи број пољопривредних газдинстава у општини Бач се опредељује за производњу јагода и малина, што је резултирало оснивањем воћарско-повртарске задруге "Бачка јагода".