Bač - Turizam

JAVNE NABAVKE

Dokumentacija Javnih nabavki

Informator o radu

Informacije od javnog značaja

Primeri obrazaca za podnošenje zahteva i žalbi

Postavite pitanje

Postavite pitanje Načelniku JBUO

Linkovi

Vlada Republike Srbije

Narodna skupština
Republike Srbije

KULTURNO NASLEĐE

Na rubnom području Panonske nizije, na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine nalazi se Bač, koji je imenovao prostor između Dunava i Tise imenom Bačka. Ravničarski teren omeđen rekama u prošlosti je bio prekriven močvarama, barama, ritovima i šumama. Predeo oko Bača, sa meandrima reke Mostonge i njenim ušćem u Dunav, svedoči o geomorfološkim promenama terena, o njegovom nekadašnjem izgledu pre zahvata na regulaciji voda. U okolini Bača nalaze se zaštićeni specijalni rezervati prirode, šumski ekosistemi, staništa prirodnih retkosti, gde žive neke globalno ugrožene vrste. Ovde se nalaze i brojni arheološki lokaliteti koji potvrđuju čovekovo prisustvo i korišćenje močvarnog terena u kontinuitetu od osam mileniuma. Sačuvano arhitektonsko nasleđe građeno je u rasponu od 12. od 19. veka, pod uticajem romanike, gotike, renesanse, vizantijske i islamske umetnosti, baroka, zajedno sa narodnim stvaralaštvom nedvosmisleno svedoče o kulturnom diverzitetu i prožimanju i pravljenju kopča između kultura Balkana i zapadne Evrope. (autor teksta: Slavica Vujović Dr.arhitekta konzervator).;

 

FRANjEVAČKI SAMOSTAN – Bač

Osnove samostana postavljene su još 1169. godine. Postavili su ih pripadnici viteško-monaškog reda Kanonici svetog groba Jerusalemskog. 1300. godine prelazi u ruke franjevaca.

U svojim osvajačkim pohodima, Turci su ga delimično porušili i preuredili u džamiju, o čemu svedoče ostaci mihraba i turske posude za vodu na ulatu u samostan. Samostan se odlikuje bogatstvom arhitektonskog šarenila, vidljivi su ostaci romanike, gotike, baroka i turskog graditeljstva. Najinteresantniji delovi su prostrana romanska apsida-svetilište i ostaci gotskih fresaka iz XV veka, kao i masivni samostanski zvonik na osnovama iz XII veka, koji daju upečatljivo obeležje ovom zdanju. Vredna je italokritska ikona slikara Dime iz 1678. godine i kompozicija Tajne večere iz 1737. godine. Pri samostanu se nalazi jedna od najstarijih biblioteka u zemlji u kojoj se čuvaju knjige iz XV veka.

 

MANASTIR BOĐANI – Bođani

Davno zabeleženo predanje kazuje da je manastir podigao izvesni Bogdan, trgovac iz Dalmacije, kome se, vraćajući se iz Budima radi trgovine, poremetio vid. On je na mestu današnjeg manastira naišao na redak izvor, umivao se i iscelio. Tom se prilikom zavetovao Bogorodici da će joj iz zahvalnosti podići crkvu. Dobivši dozvolu, Bogdan je podigao crkvu 1478. godine. Tako je nastao manastir Bođani, posvećen Vavedenju Presvete Bogorodice. Manastir je više puta rušen i paljen. Prvi put je razoren 1565. godine pod najezdom Turaka. 1578. godine je podignuta druga crkva, ovog puta drvena, međutim i ova crkva je razrušena. Treća crkva je podignuta 1678. godine. Za vreme Rakocijeve bune, i ova crkva je bila zapaljena. 1722. godine je podignuta nova crkva sa manstirskim konacima. Manastir Bođani i njegovi konaci, u kojima se nalazi i muzej, bogati su slikarskim delima, ikonama, freskama, starinskim gravirama, rukopisima, bogoslužbenim posudama i sl. Veliku umetničku vrednost ima rezbareni ikonostas koji je naslikan uzmeđu 1745. i 1748. godine. Manastir je posebno značajan zbog fresko slikarstva Hristifora Žefaroviča koji je oslikao unutrašnjost crkve, a za kojeg se vezuje nasatan modernog srpskog baroka u slikarstvu. Turistička atrakcija ovog manastira je izvor (tzv. Bogdanova česma) kao i predivan park sa nekoliko stotina vrsta drveća i drugih biljaka.

 

Samostan časnih sestara reda Notre Dame

Uz severni zid crkve dozidan je 1876. godine samostan sestara reda Notre Dame. Red Notre Dame je ženski red koji je posvećen radu sa decom u školama, kao i radu sa mladim devojkama, koje su redovnice podučavale šivenju, vezu i drugim ručnim radovima.

Samostan je lociran na slobodnom prostoru između crkve sa istočne i nekadašnjeg sirotišta sa zapadne strane. Znatno je uvučen u odnosu na regulacionu liniju ulice, na kojoj se nalazi zidana ograda. Građevina ima naglašeno izduženu osnovu, sastoji se od prizemlja i sprata i izvedena u duhu klasicizma. Zapadno pročelje je podeljeno kordonskim vencem na dva dela, a prozori na spratu oblikovani su u maniru neoromanike. Izgradnju je nadgledao nadbiskup, kasnije kardinal Ljudevit Hajnald, čiji se reprezentativni portret u svečanoj, kardinalski crvenoj odeći, iz 1878. autora Lošingera, danas čuva u samostanu.

Konzervatorski radovi izvedeni su 1978.

 

TVRĐAVA U BAČU – Bač

Prilikom izgradnje Bača nađeni su ostaci stare civilizacije za koje je utvrđeno da potiču iz mlađeg kamenog doba. Prvi tragovi u pisanim izvorima o Baču i području oko njega potiču još iz perioda Justinijana, kada gospodar Carigrada i car Istočnog rimskog carstva pominje Bač u svom pismu 535. godine. Arapski geograf i putopisac Idrisi završio je svoju Geografiju 1154. godine u kojoj spominje Bač kao važan i značajan grad, bogat sa mnogo trgovaca, zanatlija i grčkih učenjaka u kome se održavaju sajmovi. Deset godina kasnije, 1164. godine, u ratnim operacijama između Vizantije i Ugarske, vizantiski Car Manojlo Komnen prodro je preko Dunava u Bač. U XII veku Bač beleži veliki uspon. U tom periodu prvi put se u pisanim izvorima pominje moćna tvrđava koja je pretrpela nekoliko rušenja i obnavljanja, a čiji su ostaci i danas izazov za naučnike i turiste. U XIV veku su zabeleženi česti upadi Turaka, a i mnogi pohodi na Turke kretali su iz Bača. U vreme Mohačke bitke i Bač je dao svoju konjicu. Međutim, prodor Turaka nije zaustavljen pa je 1526. godine, nakon Mohačke bitke i pada Beograda, Bač bio osvojen. Tvrđavu je tada dosta dugo i uspešno branio despot Stefan Berisavljević.

Tvrđava Bač najstarija je srednjevekovna tvrđava u Vojvodini. Po istoriji na mestu današnje tvrđeve, 873. godine, postojalo je drvena avarsko utvrđenje. 1241. godine tvrđavu i grad zauzimaju Mongoli i podižu svoje utvrđenje. Današnja tvrđava podignuta je u periodu između 1338.-1342. godine za vreme vladavine mađarskog kralja Karla Roberta Anžujskog, kada dobija četvorougaonu kulu značajnu za odbranu grada. Tvrđava leži na maloj uzvišici u odnosu na grad i sa svih strana je bila opkoljena vodom tj. rekom Mostongom, čije je korito i danas uočljivo. U tvrđavu se ulazilo preko pokretnog drvenog mosta. U periodu nakon Mohačke bitke 1529. godine, grad i tvrđava pali su pod tursku vlast, kada Bač postaje deo Segedinskog sandžaka i Budimskog pašačuka. Za vreme Rakocijeve bune 1703.-1711. godine, tvrđava je u velikoj meri razrušena, oštećena, spaljena i zauvek napuštena.

Tvrđava Bač predstavlja jedan od najuverljivijih svedoka bogate istorijske prošlosti Opštine Bač, i nesumljivo je izuzetno vredan spomenik srednjevekovne kulture.

Tvrđavu je tada dosta dugo i uspešno branio despot Stefan Berislavić.

 

IZLETNIČKI TURIZAM

 

JEZERO PROVALA – Vajska

Nastalo je velikom poplavom Dunava 1924. godine, kada je Dunav probio nasip i izdubio basen ovog prirodnog jezera. Jezero je podzemnim kanalima povezano sa Dunavom, koji neprestano nadopunjuje jezero vodom. U toplim letnjim danima ovde se okuplja veliki broj kupača. U sklopu ovog jezerskog kompleksa je i veliki kamp prostor. Jezero je bogato raznovrsnom ribom i idealno je mesto za ribolov, a svake godine održavaju razne manifestacije i takmičenja u pecanju i kuvanju kotlića.

U sklopu ovog jezerskog kompleksa nalazi se uređena peščana plaža sa kamp prostorom.

 

BICIKLISTIČKA STAZA UZ DUNAV

Međunarodna biciklistička staza Euro velo 6 prolazi i kroz opštinu Bač, u dužini od 43 km. Staza prolazi veštačkim nasipom uz obalu Dunava. Pored glavne rute, obuhvata i lokalne puteve koji su obeleženi kao biciklistička staza i koji vode do najintresantnijih turističkih tačaka u Baču i okolini: Tvrđava Bač, Manastir Bođani, Franjevački samostan, smeštajni objekti i slično.

Staza celom svojom dužinom prolazi kroz najlepše delove opštine Bač: podunavsko lovište Plavna (sa prelepom prirodom), obalom Dunava, kroz prostranu panonsku ravnicu, pored čarda na Dunavu.

 

LOVNI TURIZAM

 

LOVAČKA KUĆA BAČ

 • Adresa: Maršala Tita 53, Bač
 • tel: 021/771-594; 063/502-381

 

LOVIŠTE RISTOVAČA

 • Adresa: Lovoturs (Petrovaradin, Preradovićeva 2), Bač
 • tel: 021/431-144

 

LOVAČKO DRUŠTVO “FAZAN“

 • Adresa: Bač
 • tel: 021/ 771-090

 

LOVIŠTE “MOSTONGA-RIBNjAK“

 • Adresa: M.Tita 8, Bač
 • tel: 021/ 770-187

 

LOVIŠTE BOĐANSKI RIT

 • Adresa: Bratstva-jedinstva bb, Bač (LU “Bač“), Bođani
 • tel: 021/771-594

 

LOVIŠTE PLAVN

 • Adresa: Podunavsko lovište bb, Plavna
 • tel: 021/ 778-255, 021/ 778-284

 

RIBOLOVNI TURIZAM

 

UDRUŽENjE „PODUNAVLjE“

 • B.Jedinstva 32, tel: 063/ 526-284, Bač

 

“ŽIVA, BERAVA, PROVALA“

 • tel: 021/4780-360, Bač

 

UDRUŽENjE „BERAVA“

 • M.Tita 8, tel: 021/ 776-007, Bođani

 

UDRUŽENjE SPORTSKIH RIBOLOVACA „BELI AMUR“

 • M. Tita 45, tel: 021/ 778-016, Plavna

 

RIBOLOVAČKO DRUŠTVO „ŠARAN“

 • tel: 021/ 775-529, 021/ 775-559, Vajska

 

VIŠE INFORMACIJA:

TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE BAČ