Бачка Паланка

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Документација Јавних набавки

Информатор о раду

Информације од јавног значаја

Примери образаца за подношење захтева и жалби

Поставите питање

Поставите питање Начелнику ЈБУО

Линкови

Влада Републике Србије

Народна скупштина
Републике Србије

Прва насеља на простору данашње Бачке Паланке подигнута су још у XI веку, а назив Паланка се помиње од 1593. године. Од XI века на тим просторима су живели Угари и Срби, а од краја XVI века до 1699. владали су Турци. После тога населили су се нови становници: Срби, Немци, Словаци и Мађари.

 

Налази се на западу Војводине, у јужној Бачкој и мањим делом своје територије у северном Срему, дакле на обе обале Дунава, а граничи се са Хрватском.

На површини од око 580 km2 живи око 62.000 становника од којих су у већини Срби (74%), Словаци (12%), затим Мађари, Роми, Црногорци, Хрвати и други.

Осим самог места Бачка Паланка у оштини има још 13 насељених места: Челарево, Нова Гајдобра, Гајдобра, Силбаш, Деспотово, Пивнице, Параге, Товаришево, Младеново, Карађорђево, Обровац, Нештин и Визић.

 

Бачка Паланка по својим природним ресурсима (обале Дунава, Тиквара, резерват Карађорђево, Фрушка гора, мрежа канала Дунав-Тиса-Дунав и пољопривредно земљиште), са повољним условима за развој туризма и изузетно погодни услови за развој транзитног саобраћаја као и два привредна гиганта.

 

Од заштићених природних добара имамо: Карађорђево – специјални резерват природе, мешовиту састојину четинара – строги природни резерват, Стабло цера (Quercus ceris) у близини манастира Ђипша – споменик природе, Тиквара – парк природе, Фрушка гора – национални парк, вештачка састојина мочварног чемпреса (Taxodium distichum) – споменик природе поред пута за Илочку скелу, четири стабла платана – споменик природе, парк Челаревског дворца – споменик природе (вртна архитектура) и Буконски храстик – парк шума код Младенова.

 

Од заштићених културних добара имамо: археолошко налазиште Челарево Чипска шума (раносредњевековна некропола) од изузетног значаја, археолошко налазиште Турски шанац, келтски опидум од великог значаја; од споменика културе у Бачкој Паланци црква рођења Св. Јована Крститеља, у Силбашу црква Св. Јована Златоустог, у Деспотову црква Св. Јована Претече, у Пивницама црква Успења Богородице, све четири од великог значаја.

 

Од манифестација имамо у Бачкој Паланци „Међународни фестивал еколошког позоришта за децу“, у Челареву „Кочићеве дане“ и у Пивницама“Фестивал драмских инсценација домаћих аутора – дида“.