Бачка Паланка - Инфраструктура

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Документација Јавних набавки

Информатор о раду

Информације од јавног значаја

Примери образаца за подношење захтева и жалби

Поставите питање

Поставите питање Начелнику ЈБУО

Линкови

Влада Републике Србије

Народна скупштина
Републике Србије

Општина Бачка Паланка обухвата центар Бачке Паланке, 14 насеља и 13 села. Заузима површину од 579 км2, што је сврстава у групу већих општина у Аутономној Покрајини Војводини и Републици Србији.

Бачкопаланачка општина захвата пространу површину југозападне Бачке са дванаест насеља. Поред тога, њој припадају и два мања насеља у Срему. Поред леве, бачке обале Дунава, на подручју општине, простире се 0,5 – 2 километра широка ниска ритска површина, угрожена високим водама Дунава. Због тога на самој обали нема изградених насеља. Периферни јужни делови града удаљени су од реке 500 m. Једино мало сремско насеље Нештин лежи непосредно уз десну дунавску обалу. Из наведених разлога, на подручју општине није изградено ни једно речно пристаниште. Општинском територијом трасирана су и два пловна канала Хидросистема Дунав-Тиса-Дунав. Читавом ширином општинско подручје пресеца канал Бачки Петровац-Каравуково, правцем исток – запад, а мањи североисточни део код Деспотова пресеца канал Нови Сад-Савино Село правцем север-југ. Поменимо још да поред Младенова, уз југозападно ивично подручје општине тече каналисана бачка рецица Мостонга.

Бачка Паланка по својим природним ресурсима (обале Дунава, Тиквара, резерват Карађорђево, Фрушка гора, мрежа канала Дунав-Тиса-Дунав и пољопривредно земљиште), са повољним условима за развој туризма, мрежом путева са Новим Садом, Сомбором, Суботицом, Шидом, изузетно погоди условима за развој транзитног саобраћаја.

Неупоредиво већег значаја за општину Бачка Паланка су копнене саобраћајнице. Највећег значаја су два аутомобилска путна правца. Први, који води од Новог Сада преко Бачке Паланке према Барањи и северу Мађарске, код Оџака се од овог правца одваја пут ка Осијеку. Други пресеца општину правцем север-југ. Он повезује Бачку Паланку преко Врбаса и Суботице са средњом и северном Бачком, па преко моста на Дунаву ка Илоку, Шиду и аутопуту Београд-Загреб. Сва општинска насеља су добрим аутомобилским путевима повезана са општинским центром или се пак налазе на важним регионалним путним правцима, који их даље повезују са осталим деловима земље и Европе. Бачкопаланачко подручје пресеца и железничка пруга Нови Сад-Оџаци-Сомбор.

Саобраћајна инфраструктура 2007. / км

град/
општина
Укупно Магистрални Регионални Локални
Јужнобачки
округ
1214 317 521 376
Бачка Паланка 143 45 76 22