Бачка Паланка - Инвестиције

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Документација Јавних набавки

Информатор о раду

Информације од јавног значаја

Примери образаца за подношење захтева и жалби

Поставите питање

Поставите питање Начелнику ЈБУО

Линкови

Влада Републике Србије

Народна скупштина
Републике Србије
  • У Бачкој Паланци туристе и инвеститоре дочекују раширених руку као отворени европски град, регионални привредни, туристички и културни центар, у еколошкој средини, са јасно дефинисаним циљевима: уређење животног амбијента, међународна сарадња на програмима у свим областима, обезбеђење услова за инвестирање и развој привреде и приватног предузетништва. Посебна пажња усмерена је на унапређење богате туристичке понуде, и афирмацију слободних локација за изградњу.
  • За нове инвестиције већ су припремљене и комплетно уређене локације: у Радној зони југ (210 hа), на локацији Зона ППЦ (4.929 kvm), у Радној зони север (131 ha), на локацији Северни Салаш (3,59 ha), на локацији Бензинска пумпа Радун (9.853 kvm), и у парку природе Тиквара (180.660 kvm).
  • Израђени су идејни пројекти уређења приобаља Дунава и Тикваре и идејни пројекат Регатног центра.
  • У основној школи Свети Сава Бачка Палнка, проширено је за четири учионице, информатички центар и библиотеку. Пројекат је вредан 19,4 милиона динара, а финансиран је од стране Фонда за капитална улагања АП Војводине.
  • У Гајдобри је извршена изградња фекалне канализације уз помоћ Фонда за капитална улагања. Вредност радова је 70.000.000 динара.