Бачка Паланка - Образовање

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Документација Јавних набавки

Информатор о раду

Информације од јавног значаја

Примери образаца за подношење захтева и жалби

Поставите питање

Поставите питање Начелнику ЈБУО

Линкови

Влада Републике Србије

Народна скупштина
Републике Србије

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

 • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА Младост, Бачка Паланка
  Адреса: Југословенске армије бр.18; Тел. 021/6041-009

ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

 • ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“ основна школа, Бачка Паланка;
  (интернет презентација)
 • ОШ „СВЕТИ САВА“ основна школа, Бачка Паланка;
 • ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ основна школа, Бачка Паланка;
  (интернет презентација)
 • ОШ „ХЕРОЈ ПИНКИ“ основна школа, Бачка Паланка;
 • ОШ „АЛЕКСА ШАНТИЋ“ основна школа, Гајдобра;
 • ОШ „15. ОКТОБАР“ основна школа, Пивнице;
 • ОШ „БРАЋА НОВАКОВ“ основна школа, Силбаш;
  (интернет презентација)
 • ОШ „ЗДРАВКО ЧЕЛАР“ основна школа, Челарево;
  (интернет презентација)
 • ОШ „МИЛЕТА ПРОТИЋ“ основна школа, Товаришево;
  (интернет презентација)
 • ОШ „БРАНКО ЋОПИЋ“ основна школа, Младеново;
  (интернет презентација)
 • ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“ основна школа, Обровац;
 • ОШ „БРАНКО ЋОПИЋ“ основна школа, Карађорђево;
 • Школа за основно музичко васпитање и образовање „СТЕВАН ХРИСТИЋ“ уметничка школа, Бачка Паланка;
 • ГИМНАЗИЈА „20 ОКТОБАР“ средња школа, Бачка Паланка;
  (интернет презентација)
 • СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА „ДР. РАДИВОЈ УВАЛИЋ“ средња школа,
  Бачка Паланка; (интернет презентација)
 • ТЕХНИЧКА ШКОЛА „9. МАЈ“ средња школа, Бачка Паланка;
  (интернет презентација)

ШОМО „СТЕВАН ХРИСТИЋ“

Школа за основно музичко образовање Стеван Христић налази се у самом центру града, у такозваној уској улици. Музичка школа је основана 1954. године. Простире се на преко 900m2. Стари део зграде је дограђен и реновиран, тако да сада има спрат и салу у којој се одвијају наши концерти и књижевне вечери. Сала има 100 седишта. Настава у школи се одвија у индивидуалној настави – инструмент по класама и групно настава солфеђа по разредима. У школи се учи свирање на инструментима: клавир, хармоника, кларинет, флаута, виолина, тамбура-прим Е. Тренутно школу похађа 215 ученика, а у припреми је и одељење за децу млађег узраста од 7 – 9 година.

 

КОНТАКТ:

 

БАЧКА ПАЛАНКА, Акад. М.В.Курепе 10

 • Телефон: 021/751-578
 • Тел/Факс: 021 / 751 – 287

ГИМНАЗИЈА „20. ОКТОБАР“ – БАЧКА ПАЛАНКА

Гимназија 20. октобар основана је 1945. године одлуком Војне управе за Банат, Бачку и Барању, као непотпуна мешовита гимназија под називом Државна реална гимназија Бачка Паланка. Године 1948. школа је прерасла у потпуну гимназију. Реформом 1975. године трансформисана је у Центар за друштвене делатности, а 1990. године поново је постала класична гимназија општег типа.

 

Наставни језици: српски језик

 

Материњи језик са елементима националне културе: словачки језик

 

Страни језици: енглески, немачки, руски и латински језик.

 

Школа у иностранству са којима сарадује Гимназија Р.М.Штефаника Ново место над Вахом, Словачка.

 

Програми и пројекти у току:

 • Поетски конкурс Мика Антић;
 • Образовање за трајно одрживи развој у школама у Војводини;
 • Васпитање за здравље кроз животне вештине;
 • Вршњачке едукације о репродуктивном здрављу, наркоманији, људским правима.

КОНТАКТ:

 

БАЧКА ПАЛАНКА, Школски трг 23,

ОБРАЗОВАЊЕ У БРОЈКАМА

град/
општина
Пол Укупан број Без школске спреме 1-3 разреда основне школе 4-7 разреда основне школе Основно о. Средње о. Више о. Високо
о
.
Бачка Паланка M 24706 603 273 2695 6503 12237 976 1182
Ж 26832 2205 667 4505 7374 9952 965 1021
С 51538 2808 940 7200 13877 22189 1941 2203

Редовне основне и средње школе, 2006/2007. – крај школске године.

град/
општина
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
Укупно Одељења Ученици Укупно Одељења Ученици
Свега Завршили школу Свега Завршили школу
Бачка Паланка 16 239 4600 585 3 74 1957 472

Специјалне школе и школе за одрасле, 2006/2007. – крај школске године.

град/
општина
СПЕЦИЈАЛНЕ ШКОЛЕ
Укупно Одељења Ученици
Свега Завршили школу
Бачка Паланка 1 13 78 6

Установе за децу предшколског узраста 2007/2008 школске године

Град/општина Установе,
укупно
Деца корисници Према дужини дневног боравка Деца која бораве бесплатно
до 5 ч. 9-11 ч. преко 11 ч.
Б. Паланка 20 1186 656 530 - 229
Јаслице 7 75 - 75 - 8
Вртићи 1 730 335 395 - 82
Основна школа 9 344 284 60 - 139
Друго место 3 37 37 - - -