Бачка Паланка - Привреда

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Документација Јавних набавки

Информатор о раду

Информације од јавног значаја

Примери образаца за подношење захтева и жалби

Поставите питање

Поставите питање Начелнику ЈБУО

Линкови

Влада Републике Србије

Народна скупштина
Републике Србије

Бачка Паланка по својим природним ресурсима (обале Дунава, Тиквара, резерват Карађорђево, Фрушка гора, мрежа канала Дунав-Тиса-Дунав и пољопривредно земљиште), са повољним условима за развој туризма и изузетно погодни услови за развој транзитног саобраћаја као и два привредна гиганта Челаревском пиваром и фабриком подних и зидних облога Таркета (бивши Синтелон) представља једну од најразвијенијих општина у Војводини. Поред Таркета и Челаревске пиваре, као изузетно успешне компаније можемо навести Нектар, Соја Протеин, млинска индустрија АД Житопродукт, индустрија слада АД Малтинекс, кланицна индустрија АД Бачка – Бачка Паланка и многи други.

 

Предузећа, установе и друга правна лица према области делатности, 30.06.2009. године

округ/општина Индус.
и рударство
Пољопривреда и рибарство Шумарство Грађевин. Саоб.
и везе
Трговина
Јужнобачки округ 748 319 9 275 146 1698
Бач 60 51 3 12 15 102
Укупно Угости.
и туризам
Занатство
и услуге
Стамбено-комуналне делатности Финансијске
и др. услуге
Образов. и култура Здравство и социјална заштита Друштвено политичке организа-ције
21286 162 62 32 695 2344 174 4932
1334 9 17 2 45 200 9 242

Природни и људски потенцијал пружају могућност за већу, развијенију и квалитетнију пољопривредну производњу, не само за домаће потребе него и за извоз пољопривредних производа. Да би се то постигло неопходно је увести подстицаје и субвенције за постојећу пољопривредну производњу путем премија, регреса, субвенција и повољних кредита за пољопривреду. У ту сврху у Општини Бачка Паланка основан је Фонд за развој пољопривреде.

Пољопривреда представља значајан потенцијал развоја са 75.000 хектара ораница. Углавном се гаје кукуруз, шећерна репа и друге културе, осим што последњих година значајно опадају површине на којима се узгаја пшеница.

Пољопривредници Општине Бачка Паланка поседују и сточне фарме, баве се свињогојством, гајењем коза и оваца, живинарством, гајењем воћа и поврћа, виноградарством, производњом здраве хране.
Географски положај, клима, здраво окружење, производни капацитети и искуство су велике предности пољопривреде овог града.

 

Пољопривредна површина према начину коришћења, 2007

град/
општина
Укупно Оранице и баште Воћњаци Виногради Ливаде Пашњаци
Јужнобачки
округ
541480 509403 4148 3569 9337 15023
Бачка Паланка 78951 75295 355 198 1977 1126