Бачки Петровац - Инфраструктура

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Документација Јавних набавки

Информатор о раду

Информације од јавног значаја

Примери образаца за подношење захтева и жалби

Поставите питање

Поставите питање Начелнику ЈБУО

Линкови

Влада Републике Србије

Народна скупштина
Републике Србије

САОБРАЋАЈНА ПОВЕЗАНОСТ

  • Међународни аутопут Е-75
  • Међународни аутопут Е-70
  • Магистрални пут М-7, Нови Сад-Бачка Паланка
  • Регионални пут Р-102, Нови Сад-Сомбор
  • Међународна железничка пруга Београд-Нови Сад-Будимпешта
  • Међународна железничка пруга Београд-Загреб-Љубљана
  • Дунав и пловни канал ДТД
  • Међународни аеродром Београд удаљен 90км

Саобраћајна инфраструктура 2007. / км

град/
општина
Укупно Магистрални Регионални Локални
Јужнобачки
округ
1214 317 521 376
Бачки Петровац 41 5 14 22

ВОДОВОДНА МРЕЖА

Насеља се пијацом водом снабдевају из насељских водовода који воду црпе из подземних извора бушеним бунарима, третирајући је пре дистрибуције хемијским средствима. Укупна дужина водоводних мрежа износи 153,6 км (Бачки Петровац 60 км, Кулпин 23 км, Гложан 32 км, Маглић 38,6 км);

ЕЛЕКТРО МРЕЖА

Сва насељена места имају изграђену електричну мрежу високог и ниског напона, 110 kV далековод пресеца општину у дужини од 18,5 км;

ГАСОВОДНА МРЕЖА

Уведена је у свим насељима, са довољним капацитетом гаса и за домаћинства и за привредне субјекте;

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

Сва насељена места покривена су телефонском мрежом са дигиталном телефонском централом, кабловска телевизија је у изградњи. Главна пошта налази се у Бачком Петровцу, док у сваком насељу постоје одељења поште;

КАНАЛИЗАЦИЈА

У свим насељеним местима општине у току је изградња или је изграђена (Гложан) канализација одпадних вода.