Бачки Петровац - Контакт

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Документација Јавних набавки

Информатор о раду

Информације од јавног значаја

Примери образаца за подношење захтева и жалби

Поставите питање

Поставите питање Начелнику ЈБУО

Линкови

Влада Републике Србије

Народна скупштина
Републике Србије

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

 • Председник општине: Срђан Симић
 • Адреса: Бачки Петровац, Коларова 6
 • Телефон: 021/780-378
 • Факс: 021/780-571

ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ

ЈКП „ПРОГРЕС“ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ за комунално стамбене послове

 • Бачки Петровац, Ул. Народне револуције бр. 5.
 • Тел. и факс: 021/ 780-278 direktor; 782-450 секретар; 782-452 водовод
 • Imejl.: progres-direktor@neobee.net

ДП КСП „КОМУНАЛАЦ“ МАГЛИЋ, за комунално стамбене послове

 • Маглић, Маршала Тита 46
 • Тел. и факс: 021/785-185

ДОО „GLOAKVALIS“ ГЛОЖАН, за комунално стамбене послове

 • Гложан, Маршала Тита 58,
 • Тел.: 021/788-012

ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ,
ПУТНУ ПРИВРЕДУ И КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

 • Бачки Петровац, ул. Коларова бр.6,
 • Тел.: 021/ 780 – 378

СЛОВАЧКО ВОЈВОЂАНСКО ПОЗОРИШТЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

 • Бачки Петровац, ул. Коларова бр. 2,
 • Тел. бр: 780 – 040

БИБЛИОТЕКА „ШТЕФАН ХОМОЛА“ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

 • Бачки Петровац, ул. Народне револуције бр. 9,
 • Телефон/факс: 021/781 – 335

ИНФОРМАЦИОНИ ЦЕНТАР „BÅCSKY PETROVEC“ (РАДИО),

 • Бачки Петровац, ул. Коларова бр. 2
 • Телефон и фаx бр:780-444 i 782-254