Бачки Петровац - Привреда

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Документација Јавних набавки

Информатор о раду

Информације од јавног значаја

Примери образаца за подношење захтева и жалби

Поставите питање

Поставите питање Начелнику ЈБУО

Линкови

Влада Републике Србије

Народна скупштина
Републике Србије

Терен на територији општине је раван, и сходно томе, структура економије и индустрије класификују Бачки Петровац као агро – индустријски центар. Најразвијенији део економије је пољопривреда, где ради око 40 % запослених, што представља више од једне трећине укупног броја радно способних.

Пољопривредна производња – цео регион се простире на површинама погодним за пољопривредну производњу, било да се ради о ратарству, повртарству, сточарству.

Пољопривредна производња:

Кукуруз …………………47.000 тона
Шећерна репа ………….72.000 тона
Кромпир …………………10.000 тона

Пољопривредна површина према начину коришћења, 2007

град/
општина
Укупно Оранице и баште Воћњаци Виногради Ливаде Пашњаци
Јужнобачки
округ
541480 509403 4148 3569 9337 15023
Бачки Петровац 23857 22905 74 156 564 158

Подаци о привреди:

Број радњи: …………………………………348
Број предузећа: ……………………………162
Број запослених:………………………… 3.127
У пољопривреди…………………………….40 %
У прерађивачкој индустрији ………………30 %
Незапосленост, на 1000 становника…….120

Предузећа, установе и друга правна лица према области делатности, 30.06.2009. године

округ/
општина
Индус.
и рударство
Пољопривреда и рибарство Грађевин. Саоб.
и везе
Трговина Угости. и туризам
Јужнобачки
округ
748 319 275 146 1698 162
Бачки Петровац 16 14 3 4 26 1
Укупно Занатство
и услуге
Стамбено-комуналне делатности Финансијске
и др. услуге
Образов. и култура Здравство и социјална заштита Друштвено политичке организације
21286 62 32 695 2344 174 4932
400 3 1 14 50 69 97

Најпознатије фирме из области пољопривреде су:

  • АД „Маглић“ Маглић,
  • АД „Петровец“ Бачки Петровац,
  • АД „Долине“ Гложан,
  • ДОО „Дем“ Кулпин,
  • ДОО „Agroplod“ Гложан.

Главне економске гране у индустрији су: прехрамбена индустрија, металопрерађивачка и хемијска индустрија.

Прехрамбена индустрија, као наставак пољопривредне производње, у задње време почела се интензивније развијати. Перјаница у овој грани индустрије је свакако предузеће Марбопродукт које врши прераду кромпира и производи чипс и остале слане печене производе (запошљава око 400 радника). Такође је завршена изградња погона за производњу хладно цеђеног уља предузећа Радун из Новог Сада.

Металопрерађивачка индустрија је такође доста развијена а најпознатије фирме из ове области су из области производње нерђајуће опреме, и то: „Inox“, „Pomak“, „Feronikl“, „Sani“ i „Primar-tehno“.

Хемијска индустрија заступљена је кроз Погон за производњу средстава за заштиту биља фирме „Хемовет“ Нови Сад, који годишње произведе око 250 тона наведених средстава.

Извозници: ДОО „РАМ“ Бачки Петровац (сиркове метле), ДОО „КРИСТАЛ“ Равно село(сиркове метле) И ДОО „Дем“ Кулпин, (свеже воће и поврће).

Стране директне инвестиције у Општини Бачки Петровац:

  • LOUIS BLOCKX NV Belgija, greenfield investicija (запошљава 120 радника)
  • NEOGRAFIJA Словачка Република, власник штампарије Култура Бачки Петровац – у фази припреме за изградњу пословних простора.