Бечеј - Инфраструктура

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Документација Јавних набавки

Информатор о раду

Информације од јавног значаја

Примери образаца за подношење захтева и жалби

Поставите питање

Поставите питање Начелнику ЈБУО

Линкови

Влада Републике Србије

Народна скупштина
Републике Србије

Бечеј је на погодном географском положају, на раскршћу железничких и друмских путева, на вештачким каналима и реци Тиси.

Удаљеност од Новог Сада је 50 km, а од Београда 120 km.Укупна површина општине Бечеј износи 487 km2, просечна надморска висина је 81 m , географска ширина 45о 47′, а дужина 20о 47′.

 

Њено важно природно обележје је река Тиса, затим Мртва Тиса (некадашњ меандри Тисе, коју су регулационим пресецањем извршеним у прошлом веку остали западно од данашњег речног корита). Подручје има равничарски карактер у коме се могу издвојити три целине: алувијална раван реке Тисе, лесна тераса и лесни плато. Лесне терасе и неограничене количине воде пружају изванредне могућности за производњу цигле и за друге грађевинске материјале, а од наноса Тисе извори песка и шљунка.

Подручје општине Бечеј налази се у зони типичне континенталне климе. Апсолутни максимум ваздуха ( +39,6 оC) нижи је од апсолутног максимума регистрованог у Војводини ( +41,2 оC), док је апсолутни минимум (-30,6оC), нешто нижи од забележеног минимума у Војводини ( -32,6оC).

 

Саобрацајна инфраструктура 2007. / км

град/
општина
Укупно Магистрални Регионални Локални
Јужнобачки
округ
1214 317 521 376
Бечеј 112 25 54 33

Општина Бечеј убразним темпом ради на изради плана генералне регулације комплетне индустријске зоне, опремљене инфраструктуром блока Станком -124 у површини 3hа, 39 ари, и 57 m2, а очекује се да свако насељено место добије на управљање део утрина. Индустријска зона Бечеј има три расположиве локације. Локација 1 – блок 124 површине 3hа 41ар 40 m2, локација 2 – део блока 129 површине 19hа 32ар 59m2, локација 3 блокови 130 и 131 површине 21hа 06ар 76 m2. Блокови локације 1 и 2 су намењени изградњи индустријских објеката, а локација 3 изградњи индустријских – пристанишних објеката.