Бечеј - Инвестиције

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Документација Јавних набавки

Информатор о раду

Информације од јавног значаја

Примери образаца за подношење захтева и жалби

Поставите питање

Поставите питање Начелнику ЈБУО

Линкови

Влада Републике Србије

Народна скупштина
Републике Србије

Општина Бечеј убразним темпом ради на изради плана генералне регулације комплетне индустријске зоне, опремљене инфраструктуром блока Станком-124 у површини 3hа, 39 ари, и 57 m2, а очекује се да свако насељено место добије на управљање део утрина.

 

ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА

 

Величина (површина) индустријске зоне и локације
Индустријска зона Бечеј има три расположиве локације. Локација 1 – блок 124 површине 3hа 41ар 40 m2, локација 2 – део блока 129 површине 19hа 32ар 59m2, локација 3 блокови 130 и 131 површине 21hа 06ар 76 m2.

 

Намена зоне
Блокови локације 1 и 2 су намењени изградњи индустријских објеката, а локација 3 изградњи индустријских – пристанишних објеката.


Број парцела

У блоку 124 формиране су парцеле за потребе производног занатства. Од 12 парцела 4 су уступљена привредницима а 8 је на располагању.

За блокове 131 и 135 који обухватају површину од цца 21hа створени су законски услови за претварање пољопривредног земљишта у грађевинско и самим тим је омогућено да се простор приводи намени.

Земљиште се тренутно налази делимично у својини Републике Србије а делимично је у приватном власништву.

Преостали део Инудстријског парка биће регулисан кроз урбанистички план на начин да ће се формирати мање парцеле за предузетнике и веће за потребе индустријског комплекса.

Заузетост зоне и делатности којима се баве корисници зоне
Индустријски парк у свом саставу има:

  • постојећа радна језгра;
  • блок 124 са постојећим капацитетима са припремљеним локацијама за будуће инвеститоре;
  • преростали део који је предмет плана Детаљне регулације који је у изради.

У постојећим радним језгрима развијена је индустријска делатност у погонима:

  • прехрамбене индустрије,
  • метало-прерађивачке индустрије,
  • дрво-прерађивачке индустрије.

У блоку 124 лоцирани су предузетници који се баве метало-прерађивачком делатношћу и трговином.