Бечеј - Контакт

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Документација Јавних набавки

Информатор о раду

Информације од јавног значаја

Примери образаца за подношење захтева и жалби

Поставите питање

Поставите питање Начелнику ЈБУО

Линкови

Влада Републике Србије

Народна скупштина
Републике Србије

ОПШТИНА БЕЧЕЈ

  • Председник општине: Драган Тошић
  • Адреса: Бечеј, Трг Слободе број 1
  • Телефон: 021/6811-888
  • Факс: 021/691-2222

ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ

ЈКП КОМУНАЛАЦ за комунално услуге

  • Бечеј, Ловачка 5
  • Тел. и факс: 021/ 6915-714
  • E-mail.: komunabcj@ptt.rs

ЈП ВОДОКАЛНАЛ БЕЧЕЈ производња, дистрибуција и пречишћавање отпадних вода

  • Бечеј, Данила Киша 3
  • Тел. и факс: 021/ 6912-931, 6912-930
  • E-mail.: vodokanal@stcable.net

ЈП „ГАС“


ЈП „БЕЧЕЈ ПРЕВОЗ“