Бечеј - Образовање

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Документација Јавних набавки

Информатор о раду

Информације од јавног значаја

Примери образаца за подношење захтева и жалби

Поставите питање

Поставите питање Начелнику ЈБУО

Линкови

Влада Републике Србије

Народна скупштина
Републике Србије

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

 • ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „ЛАБУД ПЕЈОВИЋ

ОСНОВНЕ И СРЕДЊА ШКОЛА

 • ОШ „ШАМУ МИХАЉ“ основна школа, Бечеј;
  (интернет презентација)
 • ОШ „ПЕТЕФИ ШАНДОР“ основна школа, Бечеј;
  (интернет презентација)
 • ОШ „СЕВЕР ЂУРКИЋ“ основна школа, Бечеј;
 • ОШ „ЗДРАВКО ГЛОЖАНСКИ“ основна школа, Бечеј;
  (интернет презентација)
 • ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“ основна школа, Бачко Градиште;
  (интернет презентација)
 • ОШ „ШАМУ МИХАЉ“ основна школа, Бачко Петрово Село;
 • ОШ „ПЕТЕФИ ШАНДОР“ основна школа, Милешево;
 • Школа за основно музичко образовање и васпитање „ПЕТАР КОЊОВИЋ“ уметничка школа, Бечеј;
 • Школа за основно и средње образовање „БРАТСТВО“ основна и средња школа, Бечеј;
 • ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА средња школа Бечеј;
  (интернет презентација)
 • ГИМНАЗИЈА БЕЧЕЈ средња школа, Бечеј;
 • ТЕХНИЧКА ШКОЛА СРЕДЊА школа, Бечеј;
  (интернет презентација)
ТЕХНИЧКА ШКОЛА – БЕЧЕЈ

Техничка школа у Бечеју настала је још у XIX веку, 17. маја 1886. године, када је сагласност за рад школе дало Министарство просвете и вера. Назив школе је био Старобечејска занатска школа. Први учитељи су били: Ференц Ковач и Јожеф Фарбаш, а управитељ Мартон Дернер. Школу је похађало 164 ученика распоређених на 33 заната: кројачи, ципелари, ситари, дрводеље, чешљари, калајџије, драхслери, лончари, папучари, сапунџије и др. У складу са друштвеним променама, мењала је називе и програме више пута. Од 1996. године Школа носи данашњи назив Техничка школа.
Зграда школе је под заштитом државе. Данас се у Техничкој школи образује око 420 ученика у три подручја рада III и IV степена образовања: Машинство и обрада метала, Електротехника и Личне услуге. Осим ова три подручја рада, школа је регистрована и за подручје рада Пољопривреде, производње и прераде хране.
Наставни језици: српски и мађарски језик
Страни језици: енглески, руски и немачки језик

 

Школе у земљи са којима сарађује:

 • Машинска школа – Нови Сад;
 • Електротехничка школа Михајло Пупин – Нови Сад;
 • Техничка школа – Ада;
 • Техничка школа – Зрењанин;
 • Техничка школа – Суботица;
 • Техничка школа Шинковић Јожеф – Бачка Топола;
 • Техничка школа 4. јули – Врбас.

Програми и пројекти у току:

 • Пројекат Центрифуга;
 • Пројекат Функционално образовање одраслих Рома у сарадњи са националном службом за запошљавање;

КОНТАКТ:

БЕЧЕЈ, Петра Драпшина 1,

ОБРАЗОВАЊЕ У БРОЈКАМА

град/
општина
Пол Укупан број Без школске спреме 1-3 разреда основне школе 4-7 разреда основне школе Основно о. Средње о. Више о. Високо о.
Бечеј M 16556 410 324 2336 4765 7299 558 698
Ж 17583 822 697 3618 5590 5537 587 604
С 34139 1232 1021 5954 10355 12836 1145 1302

 

Редовне основне и средње школе, 2006/2007. – крај школске године.

град/
општина
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
Укупно Одељења Ученици Укупно Одељења Ученици
Свега Завршили школу Свега Завршили школу
Бечеј 8 180 3453 394 3 72 1660 415

Специјалне школе и школе за одрасле, 2006/2007. – крај школске године.

град/
општина
СПЕЦИЈАЛНЕ ШКОЛЕ
Укупно Одељења Ученици
Свега Завршили школу
Бечеј 2 22 193 25

Установе за децу предшколског узраста 2007/2008 школске године

град/
општина
Установе,
укупно
Деца корисници Према дужини дневног боравка Деца која бораве бесплатно
до 5 ч. 9-11 ч. преко 11 ч.
Бечеј 17 1267 712 555 - 265
Јаслице 1 119 - 119 - 14
Вртићи 16 1148 712 436 - 251