Бечеј - Привреда

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Документација Јавних набавки

Информатор о раду

Информације од јавног значаја

Примери образаца за подношење захтева и жалби

Поставите питање

Поставите питање Начелнику ЈБУО

Линкови

Влада Републике Србије

Народна скупштина
Републике Србије

У општини је најразвијенија пољопривреда, али у водећој структури привредних грана све већи удео узимају мала и средња предузећа. Бечеј свој развој највише дугују: плодној земљи, водном фонду, земном гасу и изворима термалне воде. Отуда је пољопривреда заузела прво место у привредном успону општине Бечеј. Постоји и већи број земљорадничких задруга које се баве пољопривредном производњом и организацијом пољопривредне производње на око 30.000 хектара.

 

Пољопривредна површина према начину коришћења, 2007.

град/
општина
Укупно Оранице и баште Воћњаци Виногради Ливаде Пашњаци
Јужнобачки
округ
541480 509403 4148 3569 9337 15023
Бечеј 70045 68923 320 184 103 515

Предузећа која би се могла извојити, као последица природно и социо-култирних потенцијала, су: ПИК БЕЧЕЈ (пољопривредно-индустријски комбинат), Пивара Бечеј, Линде гас Србија, прерада метала – Фадип, фабрика намештаја 8. октобар, Сојапротеин, фабрика сточне хране Бечејка, фабрика грађевниског материјала ФИТ и др.

Према актуелним подацима у општини Бечеј тренутно ради 858 предузетника, и 283 привредна друштва. Од тога су: 8 великих; 12 средњих; 263 малих предузећа.

Структура делатности је: примарна пољопривредна производња, прерада пољопривредних производа, сточарство грађевинарство и производња грађевинског материјала, металопрерађивачка делатност, гумарство, нафтна индустрија дрвно прерађивачка, текстилна, услужна.

Трговина, као једна од најстаријих људских делатности, прати привреду у њеном развоју и утиче на општу динамику протока робе и капитала, што се и одражава кроз заинтересованост најзначајнијих банака да буду присутне на овом подручју.

 

Предузећа, установе и друга правна лица према области делатности, 30.06.2009. године

округ/
општина
Индус.
и рударство
Пољопривреда и рибарство Градевин. Водоприв. Саоб.
и везе
Трговина Угости. и туризам
Јужнобачки
округ
748 319 275 4 146 1698 162
Беочин 17 11 5 1 9 53 3
Укупно Занатство
и услуге
Стамбено-комуналне делатности Финансијске
и др. услуге
Образов. и култура Здравство и социјална заштита
21286 62 32 695 2344 174 4932
725 3 1 21 138 7 229