Беочин - Привреда

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Документација Јавних набавки

Информатор о раду

Информације од јавног значаја

Примери образаца за подношење захтева и жалби

Поставите питање

Поставите питање Начелнику ЈБУО

Линкови

Влада Републике Србије

Народна скупштина
Републике Србије

Општина Беочин спада у ред индустријски најразвијенијих општина у Војводини, захваљујући фабрици цемента основаној 1839. године – најстаријој и највећој фабрици цемента на Балкану. Након власничке трансформације већински власник фабрике је мултинационална компанија Lafarge.

Општина Беочин може да се похвали присуством још једне велике иностране компаније – Алас Раковац, део Асамер холдинга – аустријске компаније која запошљава преко 5000 запослених у свету, а нашла је интерес у нашој општини као власник рудника камена.

На територији општине Беочин, према последњим подацима регистровано је 531 пољопривредно газдинство и 4 предузећа.

Предузећа, установе и друга правна лица према области делатности, 30.06.2009. године

округ/
општина
Индус.
и рударство
Пољопривреда и рибарство Грађевин. Саоб.
и везе
Трговина Угости. и туризам
Јужнобачки
округ
748 319 275 146 1698 162
Беочин 9 5 2 5 26
Укупно Занатство
и услуге
Стамбено-комуналне делатности Финансијске
и др. услуге
Образов. и култура Здравство и социјална заштита Друштвено политичке организације
21286 62 32 695 2344 174 4932
328 1 2 9 52 5 108

Територија општине Беочин има:

  • погодне природне услове за развој пољопривреде и рибарства.
  • има повољан географски положај, умерено континенталну климу и погодно земљиште за разноврсну пољопривредну производњу (сточарство, ратарство, повртарство, воћарство и виноградарство). Ова средина испуњава већину захтева за заснивање органске производње у пољопривреди, па би то могао бити правац улагања. Интензивирање ливадарске производње, уз улагање напора за повећањем производње и приноса крмног биља на значајним површинама потврђује да развојни потенцијал укупне пољопривреде општине треба тражити знатним делом у сточарству.
  • веома развијено виноградарство, по чему је овај крај надалеко познат,
  • неколико ловишта
  • могућности за развој риболова и
  • могућности за развој туризма, уз коришћење природних лепота реке Дунав и националног парка Фрушка Гора.
  • могућности за развој предузетничке иницијативе су у Општини значајне, засноване пре свега на локалним природним потенцијалима, тржишним тенденцијама и ускладене са развојем пољопривреде, индустрије, туризма и осталих реалних потреба становништва. Очекује се већи интерес за отварањем мањих погона за ремонтним услугама и за прераду дрвета.

Пољопривредна површина према начину коришћења, 2007.

град/
општина
Укупно Оранице и баште Воћњаци Виногради Ливаде Пашњаци
Јужнобачки
округ
541480 509403 4148 3569 9337 15023
Беочин 14965 10211 916 468 1143 2227

Према катастарским подацима, у укупној територији Општине, површине 14.965 хектара пољопривредно земљиште учествује са 46,5%. Дуга традиција као и повољни услови за виноградарство утицали су да у последње две године дође до значајног повећања површина под виноградима. Аутентично вино овога краја је бермет. Три произвођача у општини Беочин производе вино бермет, које је заштићено ознаком географског порекла – вина италијански ризлинг, шардоне, мерлот и неопланта.

На територији општине, у Сусеку налази се и рибњак површине 140 hа. Смештен је у једном дунавском лиману, тако да се напаја водом из дунавског рукавца путем канала или великим пумпама када је водостај Дунава низак. У рибњаку се гаје шаран, смуђ, штука, амур, тостолобик и сом. У јесен се врши излов рибе и годишње се излови 12-15 тона рибе. Рибњак припада фирми Рибарство Петроварадин.