Нови Сад

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Документација Јавних набавки

Информатор о раду

Информације од јавног значаја

Примери образаца за подношење захтева и жалби

Поставите питање

Поставите питање Начелнику ЈБУО

Линкови

Влада Републике Србије

Народна скупштина
Републике Србије

Град Нови Сад је главни град Аутономне Покрајине Војводине. Налази се у јужном делу Панонске низије, на левој обали Дунава, односно на 1.255 километру његовог тока, већим делом у Јужној Бачкој на 72 до 80 м надморске висине. Град се простире на алувијалној тераси и старом подунавском путу на месту најпогоднијег прилаза Дунаву и најповољнијем прелазу из Бачке у Срем где је Дунав широк само 350 м. Према статистичким подацима Град Нови Сад чини 16 насељених места и обухватао је површину од 699 км².

Град Нови Сад је административни, образовни, културни и привредни центар Јужнобачког управног округа и Аутономне Покрајине Војводине. Он обухвата две општине: Нови Сад и Петроварадин. Према подацима Републичког завода за статистику, на основу пописа 2011. године град броји 341.625 становника, што у односу на попис 2002. године, када је бројао 299.294 становника представља повећање од 42.333 броја становника, односно 14,14%.