Нови Сад - Контакт

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Документација Јавних набавки

Информатор о раду

Информације од јавног значаја

Примери образаца за подношење захтева и жалби

Поставите питање

Поставите питање Начелнику ЈБУО

Линкови

Влада Републике Србије

Народна скупштина
Републике Србије

ГРАД НОВИ САД

 • Градоначеник: Милош Вучевић
 • Адреса:Нови Сад, Трг Слободе 1
 • Телефон: 021/420-066
 • Факс: 021/525-931

ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ

ЈКП ЧИСТОЋА

 • Локација: Сентандрејски пут 3, Нови Сад
 • Телефон: 021 443 611

ЈКП ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО

 • Локација: Николе Тесле 1а, Нови Сад
 • Телефон: 021 548 008
 • Факс: 021 548 006

ЈКП ЛИСЈЕ

 • Локација: Душана Васиљева 8, Нови Сад
 • Телефон: 021 526 181
 • Факс: 021 623 400

ЈКП ПУТ

 • Локација: Браће Могин 2, Нови Сад
 • Телефон: 021 323 577

ЈКП СТАН

 • Локација: Ласла Гала 22, Нови Сад
 • Телефон: 021 527 144
 • Факс: 021 528 109

ЈКП ТРЖНИЦА

 • Локација: Руменачка 110, Нови Сад
 • Телефон: 021 444 766

ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

 • Локација: Масарикова 17, Нови Сад
 • Телефон: 021 662 1000
 • Факс: 021 450 320

ЈП ИНФОРМАТИКА

 • Локација: Булевар Цара Лазара 3/1, Нови Сад
 • Телефон: 021 450 533
 • Факс: 021 350 255

ЈП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА

 • Локација: Владимира Николића 1, Нови Сад
 • Телефон: 021 273 74
 • Факс: 021 227 21

ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР

 • Локација: Народног фронта 53, Нови Сад
 • Телефон: 021 489 0011
 • Факс: 021 466 959

ЈП УРБАНИЗАМ

 • Локација: Булевар Цара Лазара 3/3, Нови Сад
 • Телефон: 021 459 144
 • Факс: 021 455 395

ЈП ВОЈВОДИНА ШУМЕ

 • Локација: Прерадовићева 2, Нови Сад
 • Телефон: 021 431 144

ЈП ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА

 • Локација: Стевана Брановачког 3, Нови Сад
 • Телефон: 021 488 9100
 • Факс: 021 488 9342

ЈП КАНАЛИЗАЦИЈА

 • Локација: Ђорђа Зличића бб, Нови Сад
 • Телефон: 021 442 145

СКЛОНИШТА

 • Локација: Браће Јовандић 4, Нови Сад
 • Телефон: 021 276 76