Нови Сад - Образовање

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Документација Јавних набавки

Информатор о раду

Информације од јавног значаја

Примери образаца за подношење захтева и жалби

Поставите питање

Поставите питање Начелнику ЈБУО

Линкови

Влада Републике Србије

Народна скупштина
Републике Србије

Град Нови Сад је универзитетски град са државним универзитетом, као и многобројним приватним факултетима и високим школама. Поред институција високог образовања, на територији Новог Сада се налазе 52 државне основне и средње школе. Највећа образовна институција у граду је универзитет у Новом Саду са око 38.000 студената и 2.700 запослених. Основан је 1960. а чине га 9 факултета у Новом Саду (од којих је 7 смештено у модерном универзитетском кампусу) и факултети у Суботици, Сомбору и Зрењанину. У граду су још и Новосадски отворени универзитет и Теолошки факултет Нови Сад. Новом Саду постоји 37 основних школа (34 редовне и 3 специјалне) са око 28.000 ђака, као и 12 средњих стручних школа и 4 гимназије са око 17.000 ђака.

 

Основне школе

 • ОШ Бранко Радичевић, Нови Сад, Футошка 5
 • ОШ Васа Стајић, Нови Сад, В. Книћанина 12б
 • ОШ Вук Караџић, Нови Сад, Радоја Домановића 24
 • ОШ Доситеј Обрадовић, Нови Сад, Филипа Филиповића 3
 • ОШ Ђорђе Натошевић, Нови Сад, Максима Горког 54
 • ОШ Ђура Даничић, Нови Сад, Душана Васиљева 19
 • ОШ Душан Радовић, Нови Сад, Ченејска 61
 • ОШ Жарко Зрењанин, Нови Сад, Булевар Деспота Стефана 8
 • ОШ Иван Гундулић, Нови Сад, Гундулићева 9
 • ОШ Иво Лола Рибар, Нови Сад, Краљевића Марка 2а
 • ОШ Јован Поповић, Нови Сад, Раваничка 2
 • ОШ Јожеф Атила, Нови Сад, шарпланинска бб
 • ОШ Коста Трифковић, Нови Сад, Берислава Берића 2
 • ОШ Милош Црњански, Нови Сад, Анђе Ранковић 2
 • ОШ Никола Тесла, Нови Сад, Футошки пут 25а
 • ОШ Петефи шандор, Нови Сад, Боре Продановића 15а
 • ОШ Светозар Марковић-Тоза Нови Сад, Јанка Чмелика 89
 • ОШ Прва војвођанска бригада, Нови Сад, Сељачких буна бб
 • ОШ Соња Маринковић, Нови Сад, Пушкинова 28
 • ОШ Јован Дучић, Петроварадин, Прерадовићева 6
 • ОШ Јован Јовановић Змај, Сремска Каменица, школска 3
 • ОШ Вељко Влаховић, шангај, Улица 8 бр. 2
 • ОШ Ђура Јакшић, Каћ, Краља Петра I бр 9
 • ОШ Иво Андрић, Будисава, школска 3
 • ОШ Лаза Костић, Ковиљ, Лазе Костића 42
 • ОШ Мирослав Антић, Футог, Рада Кончара 2
 • ОШ Десанка Максимовић, Футог, Царице Милице 1
 • ОШ Михајло Пупин, Ветерник, Краља Александра 38
 • ОШ Марија Трандафил, Ветерник, Паунова 14
 • ОШ Алекса шантић, Степановићево, Војводе Путника 6
 • ОШ Вељко Петровић, Бегеч, Краља Петра I 36
 • ОШ 22.август, Буковац, Трг жртава геноцида 1
 • ОШ Људовит штур, Кисач, Железничка 3
 • ОШ Свети Сава, Руменка, Ј. Јовановића Змаја 24
 • ШОСО Милан Петровић, Нови Сад, Браће Рибникара 32
 • ОШОО Свети Сава, Нови Сад, Огњена Прице 7
 • ОМШ Јосип Славенски, Нови Сад, Радничка 19а

 

Гимназије

 • Гимназија Јован Јовановић Змај
 • Гимназија Светозар Марковић
 • Гимназија Исидора Секулић, Владике Платона 2
 • Гимназија Лаза Костић, Лазе Лазаревића 1

 

Средње стручне школе

 • Средња школа Светозар Милетић, Нови Сад, Народних хероја 7
 • Медицинска школа 7. април, Нови Сад, Војводе Книћанина 1
 • Средња машинска школа (Нови Сад), Бул. краља Петра I бр. 38
 • Електротехничка школа Михајло Пупин, Нови Сад, Футошка 17
 • Техничка школа „Павле Савић“ Нови Сад, шајкашка 34
 • Техничка школа Јован Вукановић, Нови Сад, Гагаринова 1
 • Саобраћајна школа Пинки, Нови Сад, шумадијска 12а
 • Пољопривредна школа са домом ученика Футог, Царице Милице 2
 • Музичка школа Исидор Бајић, Нови Сад, Његошева 9
 • Музичка школа Јоспи Славенски, Нови Сад, Радничка 13
 • Балетска школа, Нови Сад, Јеврејска 7
 • Школа за дизајн Богдан шупут, Нови Сад

 

Високошколске установе

 • Високе школе и високе школе струковних студија
 • Виша пословна школа, Владимира Перића Валтера 4
 • Виша школа за образовање васпитача, Петра Драпшина 8
 • Виша техничка школа, школска 1
 • Педагошка академија, Петра Драпшина 8

 

Универзитети и факултети

 • Универзитет у Новом Саду
 • Филозофски факултет
 • Пољопривредни факултет
 • Технолошки факултет
 • Правни факултет
 • Факултет техничких наука
 • Природно-математички факултет
 • Факултет за физичку културу
 • Медицински факултет
 • Академија уметности
 • Универзитет „Едуконс“
 • Факултет за услужни бизнис – ФАБУС
 • Факултет пословне економије
 • Факултет заштите животне средине
 • Академија класичног сликарства
 • Привредна академија – самостални и недржавни Универзитет у Новом Саду
 • Правни факултет за привреду и правосуђе
 • Факултет за економију и инжењерски менаџмент
 • Факултет за Образовање дипломираних правника и дипломираних економиста за Руководеће Кадрове
 • Факултет за предузетни менаџмент (Универзитет „Браћа Карић“)
 • Факултет за менаџмент
 • Факултет за спорт и туризам
 • Факултет за европске правно-политичке студије у Новом Саду
 • Факултет за правне и пословне студије Проф. др Лазар Вркатић