Србобран

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Документација Јавних набавки

Информатор о раду

Информације од јавног значаја

Примери образаца за подношење захтева и жалби

Поставите питање

Поставите питање Начелнику ЈБУО

Линкови

Влада Републике Србије

Народна скупштина
Републике Србије

Налази се у централном делу Бачке, на површини од око 284 km2 живи око 18.000 становника разних националности претежно, Срба и Мађара. Осим самог места Србобран постоји још 2 насељена места: Турија и Надаљ.

Већи део насеља Србобран лежи на левој, а мањи на десној обали Великог Бачког Канала. Са севера и истока Србобран је опасан меандром речице Криваје, која се код Турије улива у велики Бачки канал. Географски положај Србобрана је веома повољан. Воденим путем тј. Великим Бачким каналом, Србобран је преко Дунава и Тисе повезан са светским воденим путевима. Важна су и два сувоземна пута, који се укрштају у самом центру Србобрана.

Меридијанског правца је међународни пут који повезује средњу и јужну Европу. Упоредничког правца је пут Сомбор – Бечеј, који повезује Подунавље и Потисје.

Најстарији писани податак о насељу је из 1338., под називом Сентомаш (Свети Тома). Србобран, Турија и Надаљ су све до половине 18. века означавани као српска насеља. Чак и после колонизације Мађара, Немаца и осталих у бившој Аустро-Угарској, апсолутну већину становништва су чинили Срби.

Општина Србобран је раскршће путева у пољопривредном подручју с трговином, угоститељством и индустријским погонима. На теренима канала и пољопривредном земљишту развијен је лов и риболов.

Главни природни ресурси су обрадиво пољопривредно земљиште, углавном прве класе, рудна рента од нафтних бушотина, топли извори минералне водевелики канал ДТД, река Криваја и Бељанска бара.

Главни привредни ресурси агропрерађивачка индустрија (фабрика за прераду воћа и поврћа, семенарство, производња јаја, сточарска производња, кланица и фабрика сточне хране), индустријски погони за производњу грађевинског материјала, дрво-прерађивачки погон, прерада метала и прерада гуме, магистрални пут Нови Сад – Суботица и регионални Бечеј – Врбас.

Традиционалне манифестације су у Србобрану „Сабор Србобранаца, Србобранска бразда и Бардови дани, а у Турији „Кобасицијада“.