Србобран - Инфраструктура

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Документација Јавних набавки

Информатор о раду

Информације од јавног значаја

Примери образаца за подношење захтева и жалби

Поставите питање

Поставите питање Начелнику ЈБУО

Линкови

Влада Републике Србије

Народна скупштина
Републике Србије

Географски положај Србобрана је веома повољан. Воденим путем тј. Великим Бачким каналом, Србобран је преко Дунава и Тисе повезан са светским воденим путевима. Важна су и два сувоземна пута, који се укрштају у самом центру Србобрана. Меридијанског правца је међународни пут који повезује југ са севером Србије, односно Средњу и Јужну Европу. Упоредничког правца је и пут који повезује Подунавље са Потисјем. Исти упореднички правац, покрај јужне стране насеља има и железничка пруга Сомбор-Бечеј. Повољан географски полозај и близина Новог Сада, утицали су да се Србобран развије у једно од већих и значајнијих насеља у Војводини.
Општина Србобран је подједнако удаљена од три државне границе (цца 75 км) са Румунијом, Мађарском и Хрватском. Смештена је између три значајна привредна центра Бачке: Врбаса, Бечеја и Новог Сада.

Спојена је саобраћајницама, магистралним и регионалним путевима који омогућавају добру комуникацију са наведеним центрима и шире. Аутопут Е-75 м магистрални путеви М-3, М-22, регионални путеви П-129, П-120. Постоје услови за водни саобраћај – Канал ДТД.

Саобраћајна инфраструктура 2007. / км
град/
општина
Укупно Магистрални Регионални Локални
Јужнобачки
округ
1214 317 521 376
Србобран 49 29 20 -