Србобран - Контакт

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Документација Јавних набавки

Информатор о раду

Информације од јавног значаја

Примери образаца за подношење захтева и жалби

Поставите питање

Поставите питање Начелнику ЈБУО

Линкови

Влада Републике Србије

Народна скупштина
Републике Србије

ОПШТИНА СРБОБРАН

 • Председник општине: Нешко Честић
 • Адреса: Србобран, Трг Слободе 2
 • Телефон: 021/730-020
 • Факс: 021/731-077

ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ

 • Србобран, Карађорђева 1
 • Тел. и факс: 021/ 730-197, 732-570
 • Е-маил.: direkcija.srbobran@eunet.rs
 • Директор: Нада Нађ

ЈКП ГРАДИТЕЉ

 • Србобран, Доситеја Обрадовића 2
 • Тел. и факс: 021/ 730-158, 732-284
 • Е-маил.: graditelj@neobee.net
 • Директор: Меланија Јерков

ЦЕНТАР ЗА СПОРТ И ТУРИЗАМ СРБОБРАН

 • Србобран, ТргМладостибб
 • Тел: 021/ 731-279, 732-888
 • www.cst.org.rs