Србобран - Образовање

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Документација Јавних набавки

Информатор о раду

Информације од јавног значаја

Примери образаца за подношење захтева и жалби

Поставите питање

Поставите питање Начелнику ЈБУО

Линкови

Влада Републике Србије

Народна скупштина
Републике Србије
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
 • ПУ РАДОСТ, Србобран
ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
 • ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ основна школа, Србобран;
 • ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ основна школа, Србобран;
  (интернет презентација)
 • ОШ „ПЕТАР ДРАПШИН“ основна школа, Турија;
 • ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“ основна школа, Надаљ;
 • ГИМНАЗИЈА „СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ“ средња школа, Србобран;
  (интернет презентација)
ГИМНАЗИЈА „СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ“ – СРБОБРАН

Почеци средњошколског образовања у општини датирају од 1919. године, када је отворена Велика српска гимназија од I до VIII разреда. Ова гимназија је укинита 1929. До 1933. године остали су само нижи разреди, од I до IV. Под садашњим називом Гимназија „Светозар Милетић“ отворена је 1962. године. Године 1975. постаје Школски центар (ЗСВО) I и II разред и ПУОВ (позивно усмерено образовања и васпитања) III и IV разред, са правном, преводилачком и културошком струком.
Наставни језици: српски језик
Страни језици: енглески, француски, руски и немачки језик
Школе у земљи са којима сарађује:

 • Средња школа „22 октобар“ – Жабаљ;
 • Гимназија „Жарко Зрењанин“ – Врбас.

Програми и пројекти у току:

 • „Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини“;
 • „Куп толеранције“ – спортска такмичења;
 • „Колико се познајемо“ – квиз.

КОНТАКТ:

 • Србобран, Трг младости 4
 • Телефон: 021/ 730 -155
 • Телефакс: 021/ 731 – 219
ОБРАЗОВАЊЕ У БРОЈКАМА
град/
општина
Пол Укупан број Без школске спреме 1-3 разреда основне школе 4-7 разреда основне школе Основно о. Средње о. Више о. Високо о.
Србобран М 7044 187 189 1064 2104 3070 174 174
Ж 7711 478 374 1644 2458 2340 212 150
С 14755 665 563 2708 4562 5410 386 324

Редовне основне и средње школе, 2006/2007. – крај школске године.

град/
општина
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
Укупно Одељења Ученици Укупно Одељења Ученици
Свега Завршили школу Свега Завршили школу
Србобран 4 74 1549 202 1 12 236 59

Специјалне школе и школе за одрасле, 2006/2007. – крај школске године.

град/
општина
СПЕЦИЈАЛНЕ ШКОЛЕ
Укупно Одељења Ученици
Свега Завршили школу
Србобран 1 6 35 5

Установе за децу предшколског узраста 2007/2008 школске године

град/
општина
Установе,
укупно
Деца корисници Према дужини дневног боравка Деца која бораве бесплатно
до 5 ч. 9-11 ч. преко 11 ч.
Србобран 9 412 365 47 - 64
Вртићи 9 412 365 47 - 64