Србобран - Туризам

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Документација Јавних набавки

Информатор о раду

Информације од јавног значаја

Примери образаца за подношење захтева и жалби

Поставите питање

Поставите питање Начелнику ЈБУО

Линкови

Влада Републике Србије

Народна скупштина
Републике Србије

Најстарији писани податак о насељу је из 1338., под називом Сентомаш (Свети Тома). Свој данашњи назив, Србобран је добио по шанцу-утврђењу симболично названом Србобран, изграђеном за одбрану у борбама које су вођене у Србобрану 1848. и 1849. године, за аутономију и национална права Срба у бившој Аустро-Угарској. До 1904. Србобран је носио следеће називе: Ст. Тамас, Сзт. Тамас, Сент Томас, Сзент Томас, Сентомаш, Сзенттамас, Бацс. Сзент Тамас, Бац. Сенттамас.

КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКИ СПОМЕНИЦИ

СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА БОГОЈАВЉЕЊА – Србобран

Настала је на прелазу XVIII у XIX век. Једна је од најмонументалнијих српских цркава у Бачкој и прва међу бачким црквама са два висока звоника. Стилски је класицистичка грађевина, са остацима барокних облика (над јужним порталом је барокни забат, док је карактеристичан класицизам, комбинован са остацима барокних облика, испољен у обради два портала од црвеног камена; остала декорација доследно је класицистичка). Грађевина је једнобродна, са апсидом која је споља петострана а изнутра полукружна. Предњи део је надвишен сферним сводом. Израженији пиластри и дорски стубови поред портика чине ово издање репрезентативним примером градитељства са краја XVIII века и оријентацију у градитељству XIX века. Резбарију иконостаса радио је Георгије Девић 1859-63, иконе и зидне слике Новак Радоњић 1861, а певнице и тронове Константин Пантелић.

 • ЦРКВА РОЂЕЊА СВЕТОГ ЈОВАНА КРСТИТЕЉА – Надаљ
 • ЦРКВА СВ. БОГОЈАВЉАЊА – Србобран
 • ЦРКВА СВ. НИКОЛАЈА – Турија
 • КАЛВАРИЈА – Србобран
 • КАПЕЛА СВ. ГЕОРГИЈА – Србобран
 • МАУЗОЛЕЈ СТЕВАНА ДУНЂЕРСКОГ – Србобран
 • РИМОКАТОЛИЧКА ЦРКВА УЗВИШЕЊА СВ. КРСТА – Србобран
СЕОСКИ ТУРИЗАМ

САЛАШ БЕЉАНСКИ РАЈ

 • Адреса: Бељанска бара бб, Турија
 • Тел/фаx: 064/119-64-04

САЛАШ ЂУЗЕ СВОРЦАНА

 • Адреса: Србобран
 • тел: 021/731-279 (центар за спорт и туризам)

САЛАШ ТОШЕ ЗЕРЕМСКОГ

 • Адреса: Новосадски пут бб, Србобран
 • тел: 021/731-279 (центар за спорт и туризам)
СПОРТ

ЦЕНТАР ЗА СПОРТ И ТУРИЗАМ

 • Адреса: Трг Младости бб, Србобран
 • Тел. 021/731-279, 732-888
ЛОВНИ ТУРИЗАМ

ЛОВИШТЕ НАДАЉ

 • Узгаја се и лови фазан, јаребица, зец и срна и остала ситна дивљач. Ловно подручје је на 4.000hа

ЛОВИШТЕ СРБОБРАН

 • Укупне површине 19.441 hа, од којих ловне површине обухватају 18.303 hа.
 • Адреса: Карађорђева бр. 5, Србобран (ЛУ “Фазан“)
 • Тел/факс: 021/730-825; 021/734-666

ЛОВИШТЕ ТУРИЈА

 • Узгаја се и лови фазан, јаребица, зец и срна и остала ситна дивљач. Ловно подручје је на 5.500hа
РИБОЛОВНИ ТУРИЗАМ

РИБОЛОВНО ПОДРУЧЈЕ – Србобран

 • Риболовно подручје налази се пред реке Криваје, Бељанске баре и Великог бачког канала.
ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ СРБОБРАН

 • Србобран, Трг Младости бб
 • Телефон: 021/732-888
 • Факс: 021/731-279