Сремски Карловци - Инфраструктура

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Документација Јавних набавки

Информатор о раду

Информације од јавног значаја

Примери образаца за подношење захтева и жалби

Поставите питање

Поставите питање Начелнику ЈБУО

Линкови

Влада Републике Србије

Народна скупштина
Републике Србије

Сремски Карловци леже на крајњем североистоку срема и падинама Фрушке горе. Удаљеност од Новог Сада, административног, образовног и културног центра Војводине је 10km. Удаљеност од Београда, главног града Србије, 57km. Удаљеност од аеродрома Београд, 70km.
Повољан саобраћајно-географски положај чине насеље на Дунаву (међународни пловни пут), међународна железничка пруга Будимпешта-Нови Сад-Софија и државни пут првог реда М-22/I Суботица-Нови Сад-Београд.

Саобраћајна инфраструктура 2007. / km
град/
општина
Укупно Магистрални Регионални Локални
Јужнобачки
округ
1214 317 521 376
Сремски Карловци 11 - - 11

Просторним планом Републике Србије утврђене су туристичке зоне, регије и приоритети развоја туристичке понуде: Сремски Карловци – северна туристичка зона и туристичка регија фрушке горе; Предвиђене су излетничке, наутичке, еколошко-рекреативне, културно-образовне и друге туристичке активности.
Просторни план подручја посебне намене фрушке горе до 2022. г. Сремски Карловци – сврстани у туристичке центре и категорије: значај Стражилова (туристичко-рекреативни простор за сусрете, семинаре и различите манифестације); Као један од најповољнијих облика туризма – спортско-рекреативни.