Сремски Карловци - Образовање

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Документација Јавних набавки

Информатор о раду

Информације од јавног значаја

Примери образаца за подношење захтева и жалби

Поставите питање

Поставите питање Начелнику ЈБУО

Линкови

Влада Републике Србије

Народна скупштина
Републике Србије

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

  • ПУ „РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“ Нови Сад

ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

  • ОШ „23.ОКТОБАР“ основна школа, Сремски Карловци;
  • КАРЛОВАЧКА ГИМНАЗИЈА средња школа, Сремски Карловци;
    (интернет презентација)
КАРЛОВАЧКА ГИМНАЗИЈА (основана 1791. године)

Гимназијско велелепно здање, налик на средњовековни манастир је пројектовао и изградио (1891. године) будимпештански архитекта Јулије Партош у српско-византијском стилу, са богато украшеним главним улазом. Зграда је под заштитом као споменик културе.

Карловачка гимназија је филолошка гимназија за талентоване ђаке која школује профиле класичне филологије (старогрчки и латински језик) и савремене филологије, уз обавезно учење два жива страна језика (енглеског, немачког, француског, италијанског, шпанског или руског језика), нарочиту пажњу посвећујући изучавању спрског језика, који је у нашој школи посебан предмет, као и књижевност. У четвртој години Карловачке гимназије уче се и Увод у општу лингвистику и Реторика и беседништво, а сваки са свог аспекта поспешује учење и знање матерњег језика. Предмети Старословенски језик и лингвистика су (факултативно) изучавани у Гимназији јер постоји велико интересовање ученика.

Фонд књига Карловачке гимназије раздељен је у две гимназијске библиотеке. Спомен библиотека је најстарија и најбогатија гимназијска библиотека у Срба (основана кад и Гимназија). Реч је о музејском типу библиотеке (закључно са 1921. годином) са фондом од 18.198 књига и 8.481 годишта периодике. Међу овим књигама су и личне библиотеке Теодора Радичевића, оца Бранка Радићевића (81 књига), Јована Живановића (624 књиге), Паје Марковића Адамова (547 књига)… Књига по језицима има највише на немачком језику (8.313), српском и хрватском језику (7.199), затим на латинском и грчком, руском, чешком, словачком, словеначком, бугарском, али и на италијанском, француском, румунском, енглеском и мађарском језику.

Друга библиотека Карловачке гимназије је ђачка и професорска библиотека, богатог и традицијског, али и савременог библиотечког фонда, на српском језику, али и на свим класичним и живим језицима који се изучавају у Гимназији. И ова библиотека располаже великим бројем легата бивших карловачких ђака и професора, као и знаменитих културних прегалаца који су своје књиге завештали Карловачкој гимназији.
Позориште Козачински, као школско позориште, делује на најдужој традицији тог типа позоришта у Срба. Негујући класичан али и модеран позоришни репертоар, богат у драмским жанровима, подразумевајући и позориште за децу, гимназијалцима пружа лепу могућност развијања глумачког дара, као и лепу могућност учења путем представљања.

КОНТАКТ:

  • СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ, Трг Бранка Радичевића 2;
  • Телефон: 021/881 – 777
  • Wеб : www.karlgimnazija.edu.rs
ОБРАЗОВАЊЕ У БРОЈКАМА
град/
општина
Пол Укупан број Без школске спреме 1-3 разреда основне школе 4-7 разреда основне школе Основно образ. Средње образ. Више
образ.
Високо
образ.
Сремски Карловци М 3642 64 17 221 683 2160 213 240
Ж 3853 199 74 472 947 1743 184 204
С 7495 263 91 693 1630 3903 397 444

Редовне основне и средње школе, 2006/2007. – крај школске године.

град/
општина
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
Укупно Одељења Ученици Укупно Одељења Ученици
Свега Завршили школу Свега Завршили школу
Сремски Карловци 1 31 696 78 1 24 485 102

Специјалне школе и школе за одрасле, 2006/2007. – крај школске године.

град/
општина
СПЕЦИЈАЛНЕ ШКОЛЕ
Укупно Одељења Ученици
Свега Завршили школу
Сремски Карловци 1 2 15 2

Установе за децу предшколског узраста 2007/2008 школске године

град/
општина
Установе,
укупно
Деца корисници Према дужини дневног боравка Деца која бораве бесплатно
до 5 ч. 9-11 ч. преко 11 ч.
Ср. Карловци 1 265 42 223 - 41
Вртићи 1 265 42 223 - 41