Сремски Карловци - Привреда

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Документација Јавних набавки

Информатор о раду

Информације од јавног значаја

Примери образаца за подношење захтева и жалби

Поставите питање

Поставите питање Начелнику ЈБУО

Линкови

Влада Републике Србије

Народна скупштина
Републике Србије

Главни природни ресурси су обрадиво пољопривредно земљиште за виноградарство и воћарство, река Дунав и Национални парк Фрушка гора.

Пољопривредна површина према начину коришћења, 2007.
град/
општина
Укупно Оранице и баште Воћњаци Виногради Ливаде Пашњаци
Јужнобачки
округ
541480 509403 4148 3569 9337 15023
Сремски Карловци 4648 2529 430 702 534 453

Главни привредни ресурси су: прерада воћа и грожђа – производња вина и жестоких пића, културни и религиозни туризам, Агротехна ад, Ас -комерц, Земљорадничка задруга, Пантекс ад, Стражилово ИГМ ад. Стратегија развоја подразумева апсолутно искоришћавање повољног географског положаја близине Новог Сада и Фрушке горе, улагање у виноградарство и воћарство, културни и сакрални-ходочаснички туризам као и изградњу Универзитетеског насеља.

Предузећа, установе и друга правна лица према области делатности, 30.06.2009. године
округ/
општина
Индус.
и рударство
Пољопривреда и рибарство Градевин. Саоб.
и везе
Трговина
Јужнобачки
округ
748 319 275 146 1698
Сремски
Карловци
11 3 4 2 17
Укупно Занатство
и услуге
Финансијске
и др. услуге
Образов. и култура Здравство и социјална заштита Друштвено политичке организације
21286 62 695 2344 174 4932
220 2 4 31 2 57