Темерин

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Документација Јавних набавки

Информатор о раду

Информације од јавног значаја

Примери образаца за подношење захтева и жалби

Поставите питање

Поставите питање Начелнику ЈБУО

Линкови

Влада Републике Србије

Народна скупштина
Републике Србије

Територија општине Темерин налази се у југоисточном делу Бачке. На истоку се граничи са општином Жабаљ, на северу са општином Србобран, западно је општина Врбас и јужно град Нови Сад. Посебан значај за досадашњи развој темеринске општине имала је близина најразвијенијег привредног центра у АП Војводини – Новог Сада.

Границе Општине су вештачки повучене линије и имају углавном праволинијске смерове. Једино у североисточном делу Општине граница је природна јер иде водотоком Јегричке. У југоисточном делу граница је повучена насипом званим Римски Шанац II.

Састав тла је прилично уједначен, а плодност природно висока. Преовлађују разни типови чернозема, а једино се дуж водотока јављају ритска црница и солончак, тј. земљишта делимично или потпуно заслањена. На подручју општине утврђено је присуство термоминералних вода.

Темерин представља центар општине. Кроз Темерин се одвија врло жив саобраћај и ту се налази највећи део општинске индустрије. Становништво се бави пољопривредом или ради у индустрији Темерина и Новог Сада. Ратарство је најважнија грана пољопривредне производње, а сточарство се развија у оквиру свињогојских и говедарских фарми. Привреду карактерише металопрерађивачка, прехрамбена индустрија, производња грађевинских материјала и намештаја. Развијено је производно и услужно занатство. Изграђен је спортско рекреативни центар са базенима, у којима се користи лековита термоминерална вода.