Темерин - Контакт

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Документација Јавних набавки

Информатор о раду

Информације од јавног значаја

Примери образаца за подношење захтева и жалби

Поставите питање

Поставите питање Начелнику ЈБУО

Линкови

Влада Републике Србије

Народна скупштина
Републике Србије

ОПШТИНА ТЕМЕРИН

 • Председник општине: Ђуро Зига
 • Адреса: Темерин, Новосадска 326
 • Телефон: 021/843-888
 • Факс: 021/843-888

ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ

ЈП ГАС
 • Темерин, Новосадска 421
 • Тел./факс: 021/843-633 ; 843-655
 • E-mail: gastemerin@parabola.net
 • Директор: Слободан Томић
ЈКП ТЕМЕРИН
 • Темерин, Кошут Лајоша 31/1
 • Тел. и факс: 021/ 843-666, 843-754
 • E-mail: office@jkptemerin.com
 • Директор: Мирослав Кљајић
ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРБАНИЗАМ
 • Темерин, Кошут Лајоша 300
 • Тел.: 021/842-122
 • E-mail: direkcija@direkcijatemerin.rs
 • Директор: Зоран Свитић