Темерин - Образовање

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Документација Јавних набавки

Информатор о раду

Информације од јавног значаја

Примери образаца за подношење захтева и жалби

Поставите питање

Поставите питање Начелнику ЈБУО

Линкови

Влада Републике Србије

Народна скупштина
Републике Србије

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

 • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА Вељко Влаховић , Темерин

ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА – ТЕМЕРИН

У аналима удружења занатлија може се наћи забележено, да је још 1906. године постојала школа у Темерину. Темерин 01. 09. 1946. добија школу под називом Стручна школа за ученике у индустрији и занатству. Од школске 1947. године школа ради под називом Школа за ученике у привреди. Од оснивања у школи постоје текстилна и машинска струка. Године 1975. школа је уписана у судски регистар под називом Школа ученика у привреди Чаки Лајош. У то време у школи постоји дрвопрерађивачка, грађевинска, машинска и текстилна струка. Дана 01. 05. 1978. године Школа за КВ раднике Чаки Лајош променила је делатност са стручне на заједничко средње образовање, па је тако постала Школа за заједничко средње образовање и васпитање 25. мај. Од 01. 09. 1983. године у састав школе улазе и одељења Машинског школског центра Тито и одељења СШЦ 4. јули, оба из Новог Сада. Овако формирана нова школа мења име у Средња школа за усмерено образовање и васпитање 25. мај.

Данас, техничка школа је васпитно образовна установа, која образује ученике по програму рада за подручја:

 1. машинство и обрада метала,
 2. личне услуге,
 3. трговина, угоститељство и туризам,
 4. економија, право и администрација.

Наставни језици: српски и мађарски језик
Материњи језик са елементима националне културе: мађарски
Страни језици: енглески, руски и немачки језик
Програми и пројекти у току:

 • Акције које организује Црвени крст Темерина:
  • обележавање дана старих;
  • обележавање 200 годишњице цркве Св. Розалиа;
 • Међународно математичко такмичење Кенгур без граница;
 • Пројекат Извршног Већа АП Војводине
  Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини;
 • Пројекат Snowblog for hope.

КОНТАКТ:

 • Народног фронта бр. 80, 21 235 Темерин
 • Телефон: 021/ 843 – 272, 021/ 843 – 797
 • Телефакс: 021/ 843 – 797
ОБРАЗОВАЊЕ У БРОЈКАМА
град/
општина
Пол Укупан број Без школске спреме 1-3 разреда основне школе 4-7 разреда основне школе Основно образ. Средње образ. Више
образ.
Високо
образ.
Темерин М 11340 221 114 888 2412 6728 455 398
Ж 12169 894 373 1651 3204 5227 411 320
С 23509 1115 487 2539 5616 11955 866 718

Редовне основне и средње школе, 2006/2007. – крај школске године.

град/
општина
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
Укупно Одељења Ученици Укупно Одељења Ученици
Свега Завршили школу Свега Завршили школу
Темерин 4 122 2526 330 1 17 354 69

Специјалне школе и школе за одрасле, 2006/2007. – крај школске године.

град/
општина
СПЕЦИЈАЛНЕ ШКОЛЕ
Укупно Одељења Ученици
Свега Завршили школу
Темерин 1 2 6 -

Установе за децу предшколског узраста 2007/2008 школске године

град/
општина
Установе,
укупно
Деца корисници Према дужини дневног боравка Деца која бораве бесплатно
до 5 ч. 9-11 ч. преко 11 ч.
Темерин 5 800 372 428 - 36
Вртићи 5 800 372 428 - 36