Темерин - Привреда

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Документација Јавних набавки

Информатор о раду

Информације од јавног значаја

Примери образаца за подношење захтева и жалби

Поставите питање

Поставите питање Начелнику ЈБУО

Линкови

Влада Републике Србије

Народна скупштина
Републике Србије

У најзначајније привредне делатности општине Темерин спадају: производња разноврсне робе, промет робе, услуге и превоз роба и путника.

Далеке 1899. године, изграђена је и стављена у промет железничка пруга Нови Сад – Темерин – Бечеј. Изградњом пруге, отпочет је индустријски развој Темерина, као и пуштање у погон циглане и првих парних млинова. Тако Темерин брзо постаје један од значајних привредних центара у југоисточној Бачкој.

Пољопривреда по приходима које остварује представља важну привредну грану. Темеринска општина располаже са 15.748 хектара пољопривредних површина што представља 92,8% од укупне површине општине. Највећи део обрадивих површина представљају оранице и баште. Воћњаци и виногради заузимају површину од око 100 хектара. Аграрним реформама створене су земљорадничке задруге које газдују са 27% пољопривредних површина укључујући и земљу у државној својини које у општини Темерин има 2.746 хектара. Током осамдесетих година прошлог века у пољопривреди је радило око 700 радника. Данас у општини Темерин има укупно 6.845 запослених лица, пензионера 5.436 лица и незапослених око 5.000 лица (податак из 2004. године).

Пољопривредна површина према начину коришћења, 2007
град/
општина
Укупно Оранице и баште Воћњаци Виногради Ливаде Пашњаци
Јужнобачки
округ
541480 509403 4148 3569 9337 15023
Темерин 26331 25349 134 44 713 91

Формира се Индустријска зона Иланџа. На површини која заузима 66 хектара планира се изградња више привредних, производних и спортских објеката. Завршетак ових објеката свакако ће утицати на будући развој и изглед темеринске општине.
У општини постоји око 1.000 привредних субјеката.

Сврстани по делатностима показују овакву слику:

  • трговачка делатност – 222 субјекта
  • угоститељска делатност – 71 субјект
  • занатска делатност – 406 субјеката
  • аутопревозничка делатност – 171 субјект
  • услужна делатност – 61 субјект
  • здравствена делатност – 7 субјеката

У предузетничком сектору данас је запослено близу 1.700 радника са тенденцијом даљег раста.

Предузећа, установе и друга правна лица према области делатности, 30.06.2009. године
округ/
општина
Индус.
и рударство
Пољопривреда и рибарство Грађевин. Саобраћај
и везе
Трговина
Јужнобачки
округ
748 319 275 146 1698
Темерин 33 17 5 9 43
Укупно Занатство
и услуге
Стамбено-комуналне делатности Финансијске
и др. услуге
Образов. и култура Здравство и социјална заштита Друштвено политичке организације
21286 62 32 695 2344 1744932
526 6 1 19 72 5 116