Темерин - Туризам

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Документација Јавних набавки

Информатор о раду

Информације од јавног значаја

Примери образаца за подношење захтева и жалби

Поставите питање

Поставите питање Начелнику ЈБУО

Линкови

Влада Републике Србије

Народна скупштина
Републике Србије

ДВОРЦИ

ДВОРАЦ СЕЧЕЊ – Центар Темерина

Дворац у Темерину је спратни објекат јасних стилских карактеристика, елегантног и једноставног барокног класицизма. Резиденцијални племићки објекат један је од ретких који је сачуван у готово изворном облику. На тераси доминира ограда од кованог гвожђа. У средишњем делу се налази се застакљена тераса коју подржавају шест стубова који су накнадно дограђени 1905. године. Данас се у дворцу налази техничка школа. Парк око дворца је претворен у школско игралиште и у градски парк. Помоћни објекти, летњиковац и фонтана дворца су претворени у кафић. Некада је целокупно имање у околини дворца заузимало површину од 13 јутара. Дворац је значајно културно добро.

БРВНАРА – Бачки Јарак

Бачки Јарак , Главна улица; Тел: 021/ 525-059
Завичајна музејска збирка етнолошко – историјског карактера, настала је на основу иницијативе колониста из Босанске крајине, са жељом да се сачува сећање на завичај. У приземљу је постављена стална етнолошка поставка, којом је представљена традиционална материјална и духовна култура људи из Босанске Крајине. Поред брвнаре на окућници су постављена и три оригинална објекта купљена на простору Босанске Крајине: зградица за млади брачни пар, млечар за држање и спремање млека и млечних производа и курузана-амбар.

ИЗЛЕТНИЧКИ ТУРИЗАМ

ЈЕГРИЧКА – Темерин

Водоток Јегричка се простире на подручју јужно Бачке лесне терасе, измеду Великог Бачког канала на северу и Дунава на југу. Протеже се у дужини од 65 км, с правцем запад-исток, уливајући се у реку Тису. Водоток је аутохтона река Бачке која је уређењем корита изгубила свој првобитан изглед. Протичући кроз 4 општине (Бачка Паланка, Врбас, Темерин и Жабаљ) водоток пресеца важне саобраћајнице. Јегричка је проглашена за међународно значајно подручје за птице (ИБА), као и за биљке (ИПА) и кандитат је за упис на листу Рамсарских подручја. Богатство флоре одликује се присуством 80 врста водених и мочварнних биљака, где се издвајају заштићене и угрожене врсте са Црвене листе флоре Србије (бели локвањ, барска папрат, водени орашак, мешинка). У Јегричкој је присутно 20 врста риба од којих су 14 аутохтоне. Најзначајније представници су: су смуђ, шаран, штука, лињак и сом.

СТАРИ ПАРК – Темерин

796. године гроф Шандор Сечен купио је насеље Темерин, где је после нешто касније изградио Каштел у барокном стилу, кога окружује парк на територији од 20 јутара. Од 1860. год. Каштел је у власништву велепоседника Антала Френбаха, родом из Апатина, који је околни парк са својим баштованом Винце Садлек преобратио у украсну башту, арборетум. Скоро 70 врста је посматрано и виђено на територији парка. Овде су се гнездили мала ушара, славуј, црвендаћ, обична зеба, велики, средњи и сиријски шарени детлићи, велика сеница и сеница плавић, црноглава грмуша, кос. Током сеобе јаве се и свиленорепа кугара, дрозд брањуг, трешњар, а такође виђена је и шумска шљука. Изглед парка обогаћује и само језеро у коме се налази прилично велики број настањене рибе.

ЛОВАЧКИ ТУРИЗАМ

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ “БАЧКИ ЈАРАК“

 • Адреса: Младена Стојановића 38, Бачки Јарак
 • тел: 021/845-333

ЛОВИШТЕ КАМЕНИ БУНАР

 • Адреса: ул. Новосадска 403,Темерин (ЛУ “Темерин“)
 • тел: 021/843-316

ЛОВАЧКО ДРУШТВО “ФАЗАН“

 • Адреса: Улица ЈНА, Темерин
 • тел: 021/845-175

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ “ТЕМЕРИН“

 • Адреса: Новосадска 38, Темерин
 • тел: 021/845-895

РИБОЛОВАЧКИ ТУРИЗАМ

РИБОЛОВАЧКИ КЛУБ “ЈЕЗЕРО“

 • Адреса: Новосадска 38, Бачки Јарак

КЛУБ СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА “ЈЕГРИЧКА“

 • Адреса: Бечејски пут бб, Темерин
 • тел: 063/509-104

СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА

СПОРТСКА ХАЛА

 • Адреса: Народног фронта 80, Темерин
 • тел: 021/845-175

ТЕНИСКИ ТЕРЕНИ МАРКОВИЋ ДРАГОМИР

 • Адреса: Његошева ББ, Темерин
 • тел: 021/846-034

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

ОПШТИНА ТЕМЕРИН

 • Темерин, Новосадска бр.326
 • Телефон: 021/842-205
 • веб: www.temerin.org