Тител - Инфраструктура

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Документација Јавних набавки

Информатор о раду

Информације од јавног значаја

Примери образаца за подношење захтева и жалби

Поставите питање

Поставите питање Начелнику ЈБУО

Линкови

Влада Републике Србије

Народна скупштина
Републике Србије

Општина Тител се налази у срцу Војводине на ушћу Тисе у Дунав. Територија општине заузима површину од 263,5km2 и обухвата 6 насељених места: Тител, Лок, Вилово, Гардиновци, Шајкаш и Мошорин. Тител, град на три реке, лежи на десној обали реке Тисе. Ту се река Бегеј улива у Тису, а 9 km јужно, Тиса се улива у Дунав. У непосредној близини Титела налази се Царска бара, јединствени природни резерват флоре и фауне.

Тител је административни, привредни и културни центар општине и налази се на 50 km од Београда, 40 km од Новог Сада и 30 km од Зрењанина.
Из Титела се друмским, железничким и речним путевима на најбржи начин долази до великих урбаних центара, а коридор 10 и коридор 7 – Дунав су наша веза са Европом и Светом.

Саобраћајна инфраструктура 2017. / км
град/општина Укупно Магистрални Регионални Локални
Тител 48 - 31 17
Предности инвестирања:
 • Споразум о слободној трговини са Русијом и земљамама југо-источне европе
 • Повољан географски положај
 • Разноликост дажбинских стопа
 • Организована подршка за инвеститоре кроз сарадњу са:
  • Привредним коморама;
  • Националном службом за запошљавање;
  • Фондом за подршку инвестиција (ВИП).
Компаративне предности општине Тител у односу на друге су:
 • Приступачно грађевинско земљиште;
 • Изграђена инфраструктура (делимично у радној зони Тител – југ);
 • Непосредна близина пловних река (Дунав-Тиса-Бегеј);
 • Саобраћајна повезаност са великим градовима (Београд-Нови Сад- Зрењанин);
 • Могућност сарадње са локалним добављачима у области пољопривреде, машинске прераде и производње односно прераде пластичних маса;
 • Еколошки чиста средина (производња здраве хране);
 • Ефикасна и брза администрација;
 • Присутност банке Интеса, Поште и Управе за трезор;
 • Квалификовано, младо и повољно тржиште радне снаге.