Тител - Инвестиције

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Документација Јавних набавки

Информатор о раду

Информације од јавног значаја

Примери образаца за подношење захтева и жалби

Поставите питање

Поставите питање Начелнику ЈБУО

Линкови

Влада Републике Србије

Народна скупштина
Републике Србије
У општини Тител у склопу стратегије привредног развоја у току је реализација следећих пројеката :
  • Пројекат изградње главног вода са изградњом ГРМС (главних регулационо мерних станица) снабдевања гасом насељених места општине Тител и насеља Тител. Инвеститор је општина Тител. Урађен је идејни пројекат и тренутно је у фази израда Аката о урбанистичким условима ради исходовања одобрења за градњу.
  • Пројекат изградње канализационе мреже насеља Тител. Инвеститор је Општина Тител, а финансијска средства обезбедили су НИП, Република Србија, Фонд за капитална улагања АП Војводине и Буџет општине Тител. Пројекат је у фази реализације. Део насеља Тител је покривен мрежом и радови се настављају даље по пројекту.
Планирани пројекти у 2008. и 2009. години
  • Израда Стратешког програма развоја општине Тител за период 2009. – 2013. године;
  • Израда ЛЕАП за општину Тител. Реализација 2008./2009. година;
  • Израда регулационих планова за насељена места општине Тител-Шајкаш, Мошорин, Гардиновци, Вилово и Лок. Реализација 2009/2010. година;
  • Израда Регулационог плана приобаља реке Тисе у Тителу. Вредност инвестиције је 3.800,000,00 динара реализација 2008/2009. година;
  • Израда пројекта уређења приобаља реке Тисе у Мошорину, насеље „Дукатар“. Ово је излетничко викенд насеље које је значајно са аспекта развоја туризма у општини Тител. Идејно решење предвиђа да се поред подигнутих викендица у овом насељу, изгради и комплекс дрвених кућица за потребе смештаја гостију-10 брвнара са два до четири кревета. У трошковима реализације учествоваће општина Тител, за део предвиђен за изградњу брвнара, а за остатак власници викендица како би могли да легализују своје објекте, будући да су поднели захтев за легализацију. Реализација пројекта је предвиђена за 2008/2009. годину.