Тител - Контакт

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Документација Јавних набавки

Информатор о раду

Информације од јавног значаја

Примери образаца за подношење захтева и жалби

Поставите питање

Поставите питање Начелнику ЈБУО

Линкови

Влада Републике Србије

Народна скупштина
Републике Србије

ОПШТИНА ТИТЕЛ

 • Председник општине: Драган Божић
 • Адреса: Тител, Главна 1
 • Телефон: 021/860-186
 • Факс: 021/860-165

ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ

ЈП ПРОСТОР

 • Тител, Главна 14
 • Тел. и факс: 021/860-260
 • E-mail: jprostor@eunet.rs
 • Директор: Васа Пајић

 

ЈКП КОМУНАЛАЦ

 • Тител, Главна 12
 • Тел. и факс: 021/860-200
 • E-mail: komtitel@neobee.net
 • Директор: Рошуљ Радован