Titel - Kultura

Elektronska pošta

pisarnica@juznobacki.okrug.gov.rs

Kontakt centar za predstavke i pritužbe

Način podnošenja i obrasci prijava

Aktuelni konkursi

http://www.rda-backa.rs/konkursi/

Javne nabavke

Dokumentacija Javnih nabavki

Informator o radu

Informacije od javnog značaja

Primeri obrazaca za podnošenje zahteva i žalbi

Postavite pitanje

Postavite pitanje Načelniku JBUO

Linkovi

Vlada Republike Srbije

Narodna skupština
Republike Srbije

Biblioteka „Stojan Trumić“ i Spomen galerija „Stojan Trumić“, legat od oko 600 umetničkih radova ovog vrsnog ekspresioniste:


Ustanova za zaštitu prirode i kulturnih dobara „Titelski breg“, upravljač Specijalnim rezervatom prirode:


Arheologija i istorija:

Na teritoriji opštine Titel konstatovano je čak 315 arheoloških lokaliteta, mahom slučajno otkrivenih. Značajnija istraživanja sprovođena su 60-ih i 80-ih godina na lokalitetima Titelski plato – Kalvarija i Feudvar. Kao rezultat istraživanja Feudvara i Stubarlije-nekropole u blizini Feudvara, u saradnji Muzeja Vojvodine i muzeja iz Berlina nastale su dvojezične enciklopedije. Konstatovana su višeslojna nalazišta do dubine od 7 metara, ostaci naselja iz 1700 god. p.n.e. Najznačajniji lokalitet Titelski plato-Kalvarija proglašen je kulturnim dobrom od izuzetnog značaja, iz praistorijskog (neolit, eneolit, bronzano i gvozdeno doba), antičkog (sarmatsko naselje) i kasno srednjevekovnog perioda (ostaci utvrđenog samostana). Većina iskopanih predmeta stoji izloženo ili u depoima Muzeja Vojvodine i u muzejima širom Mađarske, Nemačke, Rumunije.

Od ostataka jedne od najstarijih tvrđava u Vojvodini ostala su kao svedoci tri kamena. Tvrđava je izgrađena oko avgustinskog manastira na Titelskom bregu koji osnovan tokom 11 veka. Sve do potpisivanja Karlovačkog mira tvrđava je imala stratešku važnost na granicama Austrougarske i Turske tokom godina slavnog Šajkaškog bataljona.

Značajni objekti:

 1. Tri zgrade iz doba Vojne granice, Ul. Glavna 2 i 7 i Paradni trg br. 7 Titel, kategorisani kao spomenici kulture od velikog značaja;
 2. Kuća u Glavnoj 32, Titel, spomenik kulture od velikog značaja;
 3. Rodna kuća Mileve Marić-Ajnštajn, Ul. Glavna 107, Titel, spomenik kulture;
 4. Vojnograničarska zgrada Šajkaškog bataljona, danas parohijski dom, Ulica Svetozara Miletića 21, Mošorin, spomenik kulture.

Sakralni objekti:

 • Srpska pravoslavna crkva u Titelu, posvećena Uspenju Presvete Bogorodice nalazi se u Glavnoj ulici, sagrađena je 1810. godine u klasicističkom stilu građanskog shvatanja bidermajera. Ikonostas, ikone na pevnicama, arhijerejskom tronu, kao i zidni živopis radio je akademski slikar August Tirk 1866. godine.
 • Rimokatolička crkva u Titelu „Uspenje Bogorodice“ u Ul. Glavnoj br. 3, sagrađena je 1812. godine na mestu stare, koja je izgorela 1810. godine. Jednobrodna je građevina, manjih dimenzija, sa zvonikom. U crkvi se nalaze slika Arse Teodorovića iz 1815. godine sa predstavom Sv. Ivana Nepomuka i vedutom Titela gde su prikazani i vojnograničarski objekti i slika uspenja Bogorodice od baroknog slikara Dimitrija Popovića iz 1770. god.
 • Crkva Svetog Dimitrija u Šajkašu. Građena je od 1818 - 1819. godine a stradala je u građanskom ratu 1848/49. godine pa je ponovo obnovljena. Prvi ikonostas je imao samo 4 ikone, rad čuvenog slikara Dimitrija Avramovića rođenog u Šajkašu. Sadašnji ikonostas uradio je 1924. godine u srpsko-ruskom stilu Božidar Jeremić, ikone je oslikao akademski slikar Stefan Stefanović iz Sremskih Karlovaca a uz pomoć Žarka Milinova, samoukog slikara iz Šajkaša.
 • Srpska pravoslavna crkva u Mošorinu posvećena je Silasku Svetoga Duha na apostole, a sagrađena 1798. godine. Jednobrodna je građevina sa zvonikom skladnih dimenzija i fine čipkaste ornamentike na spoljnim fasadama. Ikonostas urađen u duborezu ima izuzetnu umetničku vrednost.
 • Kapela, zadužbina prote Svetozara Vlaškalića u Mošorinu na Bregu. Crkva je nazvana Lazarica po planu arhitekte Đorđa Tabakovića koji je imao za uzor crkvu Lazaricu u Kruševcu. Sagrađena je u srpsko-vizantijskom stilu, sa dva kubeta, sa idejom da bude ženski manastir. Ikonostas i zidne slike radio je Uroš Predić 1934. godine.
 • Srpska pravoslavna crkva u Loku posvećena je Svetom proroku Iliji, a podignuta je 1822-1824. godine. Građevina je manjih dimenzija, jednobrodna, sa zvonikom koji nema razvijeno kube, a ikonostas je 1864. godine iz Titela prenesen u Lok, gde je renoviran i proširen za četiri ikone. Spomenik kulture.
 • Rimokatolička crkva u Loku „Kraljice krunice“ izgrađena 1913. godine.
 • Crkva posvećena Prenosu moštiju Svetog prvomučenika i arhiđakona Stefana u Gardinovcima. Sagrađena je od 1926. - 1927. godine u maniru nacionalnog stila sa dva kubeta i krstoobraznom osnovom. U ataru, na putu od Kovilja, postoji Krst - zavetina posvećen Prenosu moštiju svetog Nikole.
 • Srpska pravoslavna crkva u Vilovu podignuta je 1806. godine. Koncipirana je u duhu klasicizma, sa uobičajenom organizacijom prostora i obradom fasada svedenim ukrasom. Posebnu umetničku vrednost poseduje ikonostasna pregrada preneta iz neke veće crkve, što se zapaža po skraćenjima kojima je uklopljena u novi, manji hram. Oslikao ju je 1752. aradski slikar Stefan Tenecki, čiji je ovo najraniji datirani rad. Crkva je kategorisana kao spomenik kulture od velikog značaja.

Značajne ličnosti:

 • Dimitrije Avramović (Šajkaš, 15. mart 1815 — Novi Sad, 1. mart 1855.) je bio slikar i pisac, jedan od začetnika romantizma u srpskom slikarstvu. Oslikao je ikonostase i zidove Saborne crkve u Beogradu, Karađorđeve crkve u Topoli, ikonostas manastira Vrdnika, pravoslavne crkve u Futogu. Smatraju ga osnivačem karikatura kod Srba.
 • Svetozar Miletić (Mošorin, 22. februar 1826. – Vršac, 4. februar 1901.) je bio advokat, gradonačelnik Novog Sada i jedan od najznačajnijih i najuticajnijih srpskih političara u Austro - Ugarskoj druge polovine XIX veka.
 • Isidora Sekulić (Mošorin, 16. februar 1877. — Beograd, 5. april 1958.) je bila srpska književnica i akademik SANU.
 • Mileva Marić-Ajnštajn (Titel, 19. decembar 1875. — Cirih, Švajcarska, 4. avgust 1948.) je bila srpska matematičarka, prva žena Alberta Ajnštajna.
 • Stojan Trumić (Titel, 29. jula 1912. - 16. oktobra 1983.) bio je član grupe Desetoro. Osnivač je škole seljaka slikara u Kovačici. Izlagao je u zemlji i inostranstvu. Pisao je likovne kritike i eseje.
 • Dušan Kanazir (Mošorin 28. juna 1921. – Beograd 19. septembra 2009.) molekularni biolog, kao akademik biran je za potpredsednika (1971–81) i predsednika (1981–94) SANU. Bio je ministar za nauku i tehnologiju Republike Srbije od 1996–1998. godine.