Тител - Образовање

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Документација Јавних набавки

Информатор о раду

Информације од јавног значаја

Примери образаца за подношење захтева и жалби

Поставите питање

Поставите питање Начелнику ЈБУО

Линкови

Влада Републике Србије

Народна скупштина
Републике Србије

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

   • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА Плави чуперак, Тител

ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

   • ОШ „СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ“ основна школа, Тител;
   • ОШ „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ“ основна школа, Шајкаш;
   • Средња техничка школа „МИЛЕВА МАРИЋ“ Тител;

ОБРАЗОВАЊЕ У БРОЈКАМА

 

град/
општина
Пол Укупан број Без школске спреме 1-3 разреда основне школе 4-7 разреда основне школе Основно образ. Средње образ. Више
образ.
Високо
образ.
Тител М 6932 245 120 1228 1864 3095 174 143
Ж 7082 748 249 1713 1996 2101 147 103
С 14041 993 369 2941 3860 5196 321 246

Редовне основне и средње школе, 2006/2007. – крај школске године.

град/општина ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
Укупно Одељења Ученици Укупно Одељења Ученици
Свега Завршили школу Свега Завршили школу
Тител 6 82 1469 193 1 17 433 111

Специјалне школе и школе за одрасле, 2006/2007. – крај школске године.

град/општина СПЕЦИЈАЛНЕ ШКОЛЕ
Укупно Одељења Ученици
Свега Завршили школу
Тител 3 10 68 6

Установе за децу предшколског узраста 2007/2008 школске године

град/
општина
Установе,укупно Деца корисници Према дужини дневног боравка Деца која бораве бесплатно
до 5 ч. 9-11 ч. преко 11 ч.
Тител 7 275 232 43 - 50
Јаслице 1 96 53 43 - 30
Вртићи 6 179 179 - - 20