Тител - Привреда

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Документација Јавних набавки

Информатор о раду

Информације од јавног значаја

Примери образаца за подношење захтева и жалби

Поставите питање

Поставите питање Начелнику ЈБУО

Линкови

Влада Републике Србије

Народна скупштина
Републике Србије

Општина Тител спада у ред привредно недовољно развијених општина у Војводини. Изразито је заступљена пољопривредна производња која учествује са 65% у бруто доходку општине и то углавном са ратарском производњом, а мањим учешћем сточарске и повртарске производње.

Општина и регион имају све предуслове за стабилну и профитабилну пољопривредну производњу. Изразите су могућности за дораду и прераду пољопривредних производа. Уз значајна улагања пољопривреда би могла постати један од најзначајнијих покретачких фактора у развоју општине.

Пољопривредна површина према начину коришћења, 2017. године
град/општина Укупно Оранице и баште Воћњаци Виногради Ливаде Пашњаци
Тител 26219,70 18562,32 378138 332760 468707 1498,23

У општинској индустрији привређује неколико мањих и средњих предузећа као што су: фабрика пластичних маса, циглана, фабрика столарије, производња чамаца… У скорој будућности у плану је отварање две нове фабрике.

У настојању да креира ефикасну локалну политику подршке развоју сектора малих и средњих предузећа и предузетништва, Општина Тител ће се при креирању мера подстицаја обухватити мере које су усмерене на:

  1. Унапређење пословног окружења;
  2. Унапређење приступа изворима финансирања;
  3. Континуирани развој људских ресурса;
  4. Јачање одрживости и конкурентости МСПП;
  5. Унапређење приступа новим тржиштима и
  6. Развој и промоција предузетничког духа и подстицање предузетништва жена, младих и социјалног предузетништва.

Укупна површина индустријских зона од око 300 hа налази се на неколико локација у Тителу. До ових зона се брзо и лако долази јер су директно повезане путевима, железницом и пловним рекама, са великим националним центрима - Београдом, Новим Садом и Зрењанином. Инфраструктура радне зоне делимично је урађена.