Тител - Привреда

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Документација Јавних набавки

Информатор о раду

Информације од јавног значаја

Примери образаца за подношење захтева и жалби

Поставите питање

Поставите питање Начелнику ЈБУО

Линкови

Влада Републике Србије

Народна скупштина
Републике Србије

Општина Тител спада у ред привредно недовољно развијених општина у Војводини. Изразито је заступљена пољопривредна производња која учествује са 65% у бруто доходку општине и то углавном са ратарском производњом, а мањим учешћем сточарске и повртарске производње.

Општина и регион имају све предуслове за стабилну и профитабилну пољопривредну производњу. Изразите су могућности за дораду и прераду пољопривредних производа. Уз значајна улагања пољопривреда би могла постати један од најзначајнијих покретачких фактора у развоју општине.

Пољопривредна површина према начину коришћења, 2007
град/општина Укупно Оранице и баште Воћњаци Виногради Ливаде Пашњаци
Јужнобачки
округ
541480 509403 4148 3569 9337 15023
Тител 35849 33299 68 120 495 1867

У општинској индустрији привређује неколико мањих и средњих предузећа као што су: фабрика конзерви са хладњачом, фабрика металне галантерије, фабрика пластичних маса, циглана, фабрика столарије, штампарија, производња чамаца… У скорој будућности у плану је уређење приобаља реке Тисе код Титела, где ће по пројектном решењу бити изграђено теретно пристаниште Лука Тител. Специфичан географски положај Титела ово место чини потенцијалним средиштем наутичког туризма.

Предузећа, установе и друга правна лица према области делатности, 30.06.2009. године

округ/општина Индус.
и рударство
Пољопривреда и рибарство Грађевин. Саоб.
и везе
Трговина Угост. и
туризам
Јужнобачки округ 748 319 275 146 1698 162
Тител 7 11 1 1 4 1
Укупно Занатство
и услуге
Стамб. комуналне делатности Финансијске
и др. услуге
Образов. и култура Здравство и социјална заштита Друштвено политичке организације
21286 62 32 695 2344 174 4932
257 3 4 3 57 4 89

Укупна површина индустријских зона од око 300 hа налази се на неколико локација у Тителу. До ових зона се брзо и лако долази јер су директно повезане путевима, железницом и пловним рекама, са великим националним центрима-Београдом, Новим Садом и Зрењанином. Слободна индустријска зона на локацији Блок 65 је величине 50 ha и опремљена је комплетном инфраструктуром.