Услуге

Електронска пошта

pisarnica@juznobacki.okrug.gov.rs

Контакт центар за представке и притужбе

Начин подношења и обрасци пријава

Актуелни конкурси

http://www.rda-backa.rs/konkursi/

Јавне набавке

Документација Јавних набавки

Информатор о раду

Информације од јавног значаја

Примери образаца за подношење захтева и жалби

Поставите питање

Поставите питање Начелнику ЈБУО

Линкови

Влада Републике Србије

Народна скупштина
Републике Србије

Управни округ је подручни центар државне управе који је основан ради вршења послова државне управе изван седишта органа државне управе, што значи да управни округ чине послови стручних и подручних јединица министарстава на територији округа.

Јужнобачки управни округ са седиштем у Новом Саду има Стручну службу задужену за заједничке послове за потребе подручних јединица министарстава.

Услуге које Стручна служба врши:

 • примање и распоређивање поште;
 • отпремање поште;
 • евидентирање аката и предмета;
 • вођење евиденције путем аутоматске обраде података;
 • архивирање предмета;
 • чување регистратурског материјала и архивске грађе;
 • излучивање и уништавање безвредног регистратурског материјала;
 • пружање информација о раду округа и окружних подручних јединица;
 • пријем захтева за поступање по Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја;
 • непосредни пријем поднесака странака који се односе на:
  • Инспекција рада
   • радни односи
   • безбедност на раду
   • притужбе на рад инспектора
  • Ветеринарска инспекција
   • контрола квалитета хране животињског порекла
  • Пољопривредна инспекција
   • издавање фитосанитарних уверења
   • издавање решења за препакивање семена
   • одобрење за декларисање семена
   • контрола квалитета хране биљног порекла и издавање решења
   • контрола квалитета вина и ракије и издавање решења
   • контрола издавања државне земље у закуп
   • издавање решења за матичне службе
  • Здравствена инспекција
   • контрола рада здравствених установа и ординација као и давање решења за њихов рад
  • Туристичка инспекција
   • контрола рада угоститељских објеката и туристичких агенција
  • Тржишна инспекција
   • контрола рада трговинских и услужних радњи
   • контрола квалитета услуга
  • Управна инспекција
   • контрола рада државних органа и установа
  • Еколошка инспекција
   • контрола рада привредних субјеката у смислу заштите животне средине
  • Школска управа
   • контрола рада предшколских, основних и средњих школа
   • подношење молби за упис у средњу школу