Одржан семинар "Социјална заштита у једниницама локалне самоуправе"

Електронска пошта

pisarnica@juznobacki.okrug.gov.rs

Актуелни конкурси

http://www.rda-backa.rs/konkursi/

Јавне набавке

Документација Јавних набавки

Информатор о раду

Информације од јавног значаја

Примери образаца за подношење захтева и жалби

Поставите питање

Поставите питање Начелнику ЈБУО

Линкови

Влада Републике Србије

Народна скупштина
Републике Србије

Стална конференција градова и општина - Савез градова и општина Србије, Покрајински завод за социјалну заштиту, Републички завод за социјалну заштиту и Јужнобачки управни округ организовали су регионалну радионицу/окружни семинар "Социјална заштита у јединицама локалне самоуправе" а која је одржана 09. септембра 2019. године у згради Регионалане привредне коморе у Новом Саду.

Ова регионалана радионица реализована је у оквиру Пројекта "Институционална подршка СКГО - трећа фаза" , а реализује је СКГО уз подршку Владе Швајцарске.

На семинару су представљени нормативни оквири који уређују обавезе и одговорности јединица локлане самоуправе у обезбеђивању социјалне заштите, могући начин увећања капацитета за развој социјалних услуга на нивоу локланих заједница као и могућност међуопштинске сарадње.