Врбас

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Документација Јавних набавки

Информатор о раду

Информације од јавног значаја

Примери образаца за подношење захтева и жалби

Поставите питање

Поставите питање Начелнику ЈБУО

Линкови

Влада Републике Србије

Народна скупштина
Републике Србије

За годину оснивања Врбаса узима 1213. као седиште поседа двојице племића под називом „Орбаспалотаја„. Према писаним изворима овде је углавном живело словенско становништво, Срби, који су у више наврата због поплава, ратова или болести напуштали насеље. Године 1720. наступају огромне етичке промене, Срби се селе у Русију и Банат а почиње колонизација Немаца, Русина и Мађара на ове просторе.
Географски положај Врбаса карактерише мноштво природно-географских и друштвено-економских компоненти и међусобних утицаја. Заузима део простора који се налази у геометријском средишту Бацке, заузима површину од 376 км2. Центар општине је град Врбас.

Општина Врбас се састоји од 7 насеља:

 • Бачко Добро Поље,
 • Врбас,
 • Змајево,
 • Косанчић,
 • Кућура,
 • Равно Село,
 • Савино Село.

Врбас има изузетан положај , као значајан саобраћајни чвор у коме се укршта више друмских, железничких и водених путева. Најзначајнији су ауто-пут Е – 75 и међународна пруга Београд – Будимпешта – Беч, који повезују Србију са Европом , што Врбасу пружа значајан потенцијал транзитног туризма.

Врбас представља снажан индустријски центар у Војводини, са акцентом на прехрамбеној индустрији. Од већих индустријских постројења имамо Карнекс, Витал, Метро и др.

Водене токове чине канали хидро система ДТД у укупној дужини од 39 км и река Јегричка.
Јегричка је акватицки екосистем велике вредности , а део Јегричке који пролази кроз општину заштићен је првим степеном заштите као природно добро.

Од заштићених културних добара имамо: археолошка налазишта:

 • Чарнок,
 • Шуваков салаш и циглана Полет;
 • Дворац Табори Врбас;
 • Томанова вила;
 • Чарнок Бачко Добро Поље;
 • Црква Ваведења Пресвете Богородице – Врбас.

Од манифестација у Врбасу се истичу „Невенов фестивал деце песника“, Културно лето, Фестивал фолклорних традиција Војводине, Меморијални дани у децембру, и др.