Врбас - Образовање

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Документација Јавних набавки

Информатор о раду

Информације од јавног значаја

Примери образаца за подношење захтева и жалби

Поставите питање

Поставите питање Начелнику ЈБУО

Линкови

Влада Републике Србије

Народна скупштина
Републике Србије

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

 • ПУ БОШКО БУХА, Врбас

ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

 • ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ основна школа, Равно Село;
 • ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ основна школа, Савино Село;
  (интернет презентација)
 • ОШ „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“ основна школа, Кућура;
 • ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА УМЕТНИЧКА ШКОЛА, Врбас;
 • ГИМНАЗИЈА „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“ средња школа, Врбас;
 • СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА „4. ЈУЛИ“ средња школа, Врбас.
ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ – ЗМАЈЕВО

Прва српска школа у Змајеву основана је 1703.године, а први учитељ био је Стефан мештер. 1793. основана је и мађарска а 1830. и немачка школа, која је радила до 1944. године. Након I светског рата и уједињења 1918, на Војводину је проширен школски Закон Краљевине Србије и школа добија назив Државна народна школа Краљице Марије. Тада су формирана четири мешовита српска одељења. За време окупације (1941-1944) настава се одвијала на мађарском језику, а након завршетка рата школа добија име по песнику Јовану Јовановићу Змају, чије име и данас носи. Од 1945. школа је радила као четвороразредна школа са одељењима на српском и два комбинована одељења на мађарском језику, а од 1948-1955. године школа је имала и три разреда про-гимназије, односно седмогодишње основно образовање са полагањем завршног испита који се звао мала матура. Од школске 1955/56. године прераста у осморатредну школу а једно време у свом саставу је имала и девети и десети разред. Школа је 1976. године добила нову, модерну зграду у којој се и данас налази.

Програми и пројекти у току: Школско развојно планирање

КОНТАКТ:

 • ЗМАЈЕВО, И.Милутиновића 64,
 • Телефон: 021/726-110, 726-700
 • Факс: 021/726-110
ОБРАЗОВАЊЕ У БРОЈКАМА
град/
општина
Пол Укупан број Без школске спреме 1-3 разреда основне школе 4-7 разреда основне школе Основно образ. Средње образ. Више
образ.
Високо
образ.
Врбас М 18053 407 169 4145 10027 12237 752 944
Ж 19804 1340 465 5302 8418 9952 699 722
С 37857 1747 634 9447 18445 22189 1451 1666

Редовне основне и средње школе, 2006/2007. – крај школске године.

град/
општина
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
Укупно Одељења Ученици Укупно Одељења Ученици
Свега Завршили школу Свега Завршили школу
Врбас 9 184 3987 544 5 64 1600 336

Специјалне школе и школе за одрасле, 2006/2007. – крај школске године.

град/
општина
СПЕЦИЈАЛНЕ ШКОЛЕ
Укупно Одељења Ученици
Свега Завршили школу
Врбас 2 15 86 2

Установе за децу предшколског узраста 2007/2008 школске године

град/
општина
Установе,
укупно
Деца корисници Према дужини дневног боравка Деца која бораве бесплатно
до 5 ч. 9-11 ч. преко 11 ч.
Врбас 12 1396 479 917 - 309
Вртићи 12 1396 479 917 - 309