Врбас - Привреда

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Документација Јавних набавки

Информатор о раду

Информације од јавног значаја

Примери образаца за подношење захтева и жалби

Поставите питање

Поставите питање Начелнику ЈБУО

Линкови

Влада Републике Србије

Народна скупштина
Републике Србије

Пољопривреда представља значајан потенцијал развоја са око 50.000 хектара ораница. Углавном се гаје кукуруз, шећерна репа и друге културе, осим што последњих година значајно опадају површине на којима се узгаја пшеница.

Пољопривредна површина према начину коришћења, 2007
град/
општина
Укупно Оранице и баште Воцњаци Виногради Ливаде Пашњаци
Јужнобачки
округ
541480 509403 4148 3569 9337 15023
Врбас 52027 50975 179 14 332 527

Врбас са повољним географским и саобраћајним условима изузетно је погодан услови за развој транзитног саобраћаја, а са више привредних гиганта као што су Carnex, Витал, Метро и др. представља снажан индустријски центар у Војводини, са акцентом на прехрамбену индустрију.

Предузећа, установе и друга правна лица према области делатности, 30.06.2009. године
округ/
општина
Индус.
и рударство
Пољопривреда и рибарство Водоприв. Грађевин. Саоб.
и везе
Трговина Угост. и
туризам
Јужнобачки
округ
748 319 9 275 146 1698 162
Врбас 36 50 1 15 13 73 2
Укупно Занатство
и услуге
Стамб. комуналне делатности Финансијске
и др. услуге
Образов. и култура Здравство и социјална заштита Друштвено политичке организације
21286 62 32 695 2344 174 4932
979 7 2 28 185 9 208