Жабаљ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Документација Јавних набавки

Информатор о раду

Информације од јавног значаја

Примери образаца за подношење захтева и жалби

Поставите питање

Поставите питање Начелнику ЈБУО

Линкови

Влада Републике Србије

Народна скупштина
Републике Србије

Општина Жабаљ се налази у Јужно-бачком округу у Шајкашкој области, а чине је следећа насељена места: Жабаљ, Чуруг, Ђурђево и Госпођинци. Подручје општине Жабаљ обухвата територију од 405 квадратних километара и налази се у географском центру Војводине. Општина Жабаљ има 28.376 становника у четири насељена места и то: Жабаљ 9.887, Чуруг 9.250, Ђурђево 5.250 и Госпођинци 3.989 становника.

Жабаљ је велико, уређено место, с карактеристикама градског насеља. Најзначајније је место Шајкашке области коју карактерише низ културно-историјских специфичности. У православној цркви је познати иконостас – рад Ђорђа Крстића. Крај Жабља, на обали Тисе, смештена је богата Завичајна музејска збирка.

Жабаљ је на раскрсници путева између Бачке и Баната, са Зрењанином је повезан старим и новим путем. Поред тога кроз њега пролази пут који повезује Нови Сад и Тител, а преко Чуруга и Бечеја повезан је са Кањижом. Овако повољан географски положај утицао је на то да се преко Жабља изгради железничка пруга која је повезала Нови Сад са Бечејом и Сентом. Жабаљ је у развијеном пољопривредном подручју,где се налази велика шећерана и мањи привредни погони.

Водећу улогу у индустрији шећера има свакако „Шајкашка“ ДД Фабрика шећера, док се у металској индустрији издвајају ДП „Вос“, друштвено предузеће за производњу и монтажу опреме за сточарство, вентилационих система и др. и Друштвено предузеће за производњу пољопривредних машина и резервних делова за пољопривредне машине “ 1. октобар“.

Територија општине је изузетно богата водним токовима и то реке Тисе, Мртве Тисе, Јегричке и разгранате каналске мреже која чини систем канала Дунав-Тиса-Дунав.
Јегричка је богата рибом. Ту су: шаран, бабушка, црвемперка, барски караш, деверика, штука, смуђ, сом, цвергл, чиков, па и лињак. Корисник на територији општине Жабаљ је Удружење спортских риболоваца „Младост – Јегричка“, која располаже са 250 метара уређене обале за пецање и 40 риболовачких места на понтонима у нетакнутој природи.

Општина Жабаљ има и два ловишта: Стара Тиса са 40.000 hа и Ајлаш са 16.000 hа.
Лови се: срна, зец, дивља свиња, фазан, дивља патка, препелица.

Ловиштем газдује Ловачко удружење „Срндаћ“ из Жабља преко своје четири секције.
Од традиционалних минифестација истичу се виноградски бал у Чуругу, Жабаљски дани у Жабљу, међународни етно фестивал филма и фотографије Пауново перо, затим Веслачка регата на старој Тиси итд.