Жабаљ - Инфраструктура

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Документација Јавних набавки

Информатор о раду

Информације од јавног значаја

Примери образаца за подношење захтева и жалби

Поставите питање

Поставите питање Начелнику ЈБУО

Линкови

Влада Републике Србије

Народна скупштина
Републике Србије
Локација

Општина Жабаљ се налази у географском центру Војводине,
граничи се са градом Новим Садом, општинама Бечеј, Тител,
Темерин и Зрењанином. Удаљена је 65 km од Београда.

Општина обухвата четири насељена, а привредни, културни,
образовни, друштвено-политички и здравствени центар је насеље
Жабаљ. Припада Јужнобачком округу.

Површина:

2 405 km .

Саобраћајна инфраструктура

Општина је на транзитном путу према границама са
Румунијом и Хрватском.
На око 100 km је од граничног прелаза на северу земље.

Путни саобраћај:пут М-7 на 20 km од Жабља спаја се са

међународним правцем Е-75 (Коридор 10). За путничке
аутомобиле, пресецањем регионалног пута Р-122 локалним
путем у насељу Шајкаш Коридор 10 удаљен је мање од 10 km.
Кроз општину Жабаљ пролазе магистрални пут М-7 (Нови Сад -
Зрењанин), регионални пут Р-122 (Бечеј-Тител) и локални пут Л-
104 (Жабаљ-Темерин).

Железнички саобраћај: развијена железничка инфраструктура

Ваздушни саобраћај: међународни аеродром Никола Тесла
удаљен 80 km

Водни саобраћај: територију општине пресецају реке: Тиса,
Стара Тиса и Јегричка и каналска мрежа Дунав-Тиса-Дунав.
Река Тиса подобна је за домаћи и међународни речни
саобраћај и на њој постоји могућност изградње марине.